​Fundacja GPW chce ściągać młode polskie talenty z zagranicy do pracy w kraju. W ofercie staże, mentoring i warsztaty w ramach Letniej Szkoły Go4Poland.

​Fundacja GPW chce ściągać młode polskie talenty z zagranicy do pracy w kraju. W ofercie staże, mentoring i warsztaty w ramach Letniej Szkoły Go4Poland.
/Materiały promocyjne

Trwa tegoroczna edycja Programu "Go4Poland  - Wybierz Polskę", organizowanego przez Fundację GPW. To już VI edycja inicjatywy powstałej w 2015 roku i skierowanej do Polaków studiujących za granicą. Jej celem jest zachęcenie najzdolniejszej młodzieży do powrotu po studiach do Polski i planowania kariery w kraju.

Służą temu staże oferowane przez Partnerów, rozbudowany program mentoringowy, w którym cenieni na rynku menadżerowie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, a także 7-dniowy cykl warsztatów, paneli dyskusyjnych i wykładów na temat rynku kapitałowego, finansów, inwestowania.

Te ostatnie działania odbędą się w dniach 20-26 sierpnia 2021 pod szyldem Letniej Szkoły Go4Poland i wezmą w nich udział najlepsi Laureaci, wyłonieni w dodatkowej rekrutacji. Inicjatywę to dofinansowano z Programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" Ministra Edukacji i Nauki.

Program Go4Poland łączy studentów uczelni zagranicznych z działającymi na polskim rynku firmami. Wszystko odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.go4poland.pl, która jest jednocześnie bazą Laureatów programu oraz portalem rekrutacyjnym z ogłoszeniami staży dla studentów. Witryna Programu to najbardziej aktualne źródło informacji o firmach biorących udział i aktualnych ofertach pracy dla młodych ludzi. Go4Poland od 6 lat przyciąga czołowe polskie przedsiębiorstwa i instytucje oferując im dostęp do bazy CV najzdolniejszych i najbardziej ambitnych Polaków, którzy zdecydowali się na międzynarodową ścieżkę edukacji.

PROGRAM W LICZBACH:

  • Ponad 700 uczestników wcześniejszych edycji
  • 90 laureatów w tym roku
  • Dotychczasowi laureaci studiują na 42 uczelniach w 13 różnych krajach
  • 18 firm włączyło się w tegoroczną edycję jako Partnerzy
  • 7 Mentorów i ponad 30 staży w tym roku

Skoordynowane działania biznesu, administracji i organizacji pozarządowych

Partnerami Programu są największe polskie spółki, prężnie rozwijające się startupy i instytucje administracji publicznej. W tegoroczne działania włączyła się m.in. Grupa PZU:

"Widzimy potencjał młodych ludzi i doceniamy ich doświadczenie, które wnoszą do działań realizowanych przez nas w kraju. Są otwarci, innowacyjni i pomysłowi. Ta współpraca przynosi zarówno im, jak i nam wiele korzyści." - mówi Małgorzata Skibińska, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju i Utrzymania Produktów w Grupie PZU, Mentorka w tegorocznej edycji Go4Poland.

Do trwającej właśnie VI edycji Programu udało się zaprosić 18 Partnerów. Wśród firm, które wspierają Program, są m.in.: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie , Aventis Capital, Associated Apps, Biocam, BondSpot, CFA Society Poland, CyberStudio, Epeer, Erste Securities Poland,  Business&Science Poland, IRGiT, IZFiA, KDPW, KGHM, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Grupa PZU czy TGE. Tegoroczną edycję "Go4Poland - Wybierz Polskę!" Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konferencja finałowa

Zwieńczeniem Letniej Szkoły Go4Poland i punktem kulminacyjnym Programu jest Konferencja "Twoja kariera - kierunek Polska!", która odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tegoroczny finał programu zaplanowano na 26 sierpnia. W agendzie przewidziano panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Tematyka dyskusji oscyluje wokół jednego z celów Programu Go4Poland, którym jest pokazanie konieczności wspólnych działań biznesu i administracji w celu wprowadzenia rozwiązań systemowych, pozwalających zatrzymać zjawisko "drenażu mózgów" - odpływu najlepiej wykształconych specjalistów za granicę. Planowane tematy debat to m.in.: "Jak budować globalną konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego i przeciwdziałać odpływowi talentów z Polski?" oraz "Edukacja 2.0 - jak dostosować system edukacyjny do szybkich zmian technologicznych?".

Konferencja będzie transmitowana w kanałach social media Programu Go4Poland, tak by wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w wydarzeniu zdalnie.