Sejm będzie dziś głosował w sprawie wotum nieufności wobec ministrów: finansów - Jacka Rostowskiego i skarbu państwa - Aleksandra Grada. Wniosek o odwołanie szefa resortu finansów złożył klub SLD, a w sprawie szefa resortu skarbu klub PiS.

Jak mówiła opozycja, minister finansów jest odpowiedzialny za najgorszy od 20 lat stan finansów publicznych, a ministrowi Gradowi zarzucała zaniedbywanie podstawowego obowiązku, jakim jest dbałość o mienie Skarbu Państwa.

We wczorajszej debacie ministrów bronił premier Donald Tusk. Jak mówił, Rostowski przeprowadził Polskę w czasie kryzysu "względnie bezpieczną drogą": zachowując wzrost gospodarczy, przy niezbędnych cięciach wydatków i chroniąc najuboższych. Podkreślał też zalety Grada jako ministra skarbu.

Posłowie będą też w głosowaniach decydować o projekcie ustawy o rodzinnej opiece zastępczej i projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapoznają się też z informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 roku - podczas prezydencji belgijskiej.

Sejm zapozna się też informacją bieżącą w sprawie planów promocji turystycznej Polski w 2011 roku. Posłowie będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących.