Gen. broni Piotr Błazeusz przyjął sztandar Eurokorpusu jako 17. dowódca wielonarodowej struktury wojskowej szybkiego reagowania. Na stanowisku zastąpił gen. Jarosława Gromadzińskiego, który został odwołany ze stanowiska.

O przyjęciu sztandaru struktury przez nowego dowódcę Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w mediach społecznościowych, we wpisie na portalu X. “Zjednoczeni zwyciężymy wbrew wszystkiemu, w każdych okolicznościach" - powiedział generał przyjmując dziś obowiązki w Strasburgu.

Gen. Błazeusz objął funkcję dowódcy Eurokorpusu po tym, jak pod koniec marca z tego stanowiska nagle został odwołany gen. Jarosław Gromadziński. MON informowało wtedy, że postępowanie kontrolne ws. gen. Gromadzińskiego wszczęła Służba Kontrwywiadu Wojskowego wobec "pozyskania nowych informacji na temat oficera".

Gen. Błazeusz to jeden z najbardziej doświadczonych w strukturach NATO dowódców w polskim wojsku. Był m.in. zastępcą szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE); dowodził także X zmianą polskiego kontyngentu w Afganistanie w latach 2011-2012. Od 2021 roku był I zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Eurokorpus to wojskowa struktura szybkiego reagowania, w której skład wchodzi sześć państw ramowych: Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia oraz Luksemburg, a od początku 2022 r. także Polska. W skład Eurokorpusu wchodzą też stowarzyszone Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja. W 2022 r. Polska z kraju stowarzyszonego stała się jednym z państw ramowych - mających wpływ na strukturę i zadania tego wielonarodowego dowództwa.

Formacja współdziała z NATO i Unią Europejską, ale zarządzana jest przez państwa ramowe. Dowództwo zlokalizowane w Strasburgu odpowiada za wydzielanie oddziałów sojuszniczych do udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju - zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO.

Z początkiem 2024 roku Eurokorpus rozpoczął przygotowania do roli Dowództwa Sił Grupy Bojowej Unii Europejskiej w 2025 roku.