Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Inspekcja Transportu Drogowego utworzą na drogach krajowych ponad 300 miejsc, w których będą sprawdzać, czy ciężarówki nie przekraczają dozwolonej masy i gabarytów.

Celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrona stanu technicznego dróg krajowych i wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Program będzie wprowadzany do 2015 roku.

GDDKiA powołuje się na dane, że samochód, który przekroczył dwukrotnie dopuszczalną masę, przy jednorazowym przejeździe zużywa drogę tak, jak 2,5 miliona samochodów osobowych.

Generalna Dyrekcja ocenia, że dzięki temu wpływy do budżetu państwa z tytułu kar dla nieuczciwych przewoźników wzrosną z 9 do 40 mln zł rocznie.