Delegacja polskich resortów przekonywała Komitet monitorujący przestrzeganie „Konwencji na rzecz likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet”, że Polska należycie wywiązuje się z postanowień konwencji - donosi czwartkowa "Gazeta Wyborcza". Na czele polskiej delegacji stała pełnomocniczka ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara.

Na pytanie o reakcję rządu na antygenderową kampanię prowadzoną przez środowiska konserwatywne i Kościół katolicki, minister Fuszara odpowiedziała, że sytuacja w Polsce nie różni się od tej w wielu krajach europejskich. 

Minister dodała, że list pasterski biskupów w tej sprawie był nawet łagodniejszy w tonie niż list biskupów hiszpańskich - pisze "Gazeta Wyborcza".

Natomiast przedstawicielka Ministerstwa Oświaty  zapewniła, że edukacja seksualna prowadzona jest na najwyższym poziomie i w zgodzie z wolą rodziców oraz pełnoletnich uczennic i uczniów.

"Konwencji na rzecz likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet", do której Polska przystąpiła w 1982 r., ma gwarantować kobietom równe prawa w życiu tak publicznym, jak rodzinnym.

Ponadto w czwartkowej "Gazecie Wyborczej":

- Putin częstuje sąsiadów kawałkami Ukrainy

- Ebola. Wyścig z czasem

- Kres ubezpieczeniowego niewolnictwa?

(acz)