Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia prokuraturę w sprawie Funduszu Patriotycznego. Zdaniem kontrolerów operujący nim Instytut Myśli Narodowej dopuścił się wielu nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji. W całej sprawie chodzi o podział prawie 102 milionów złotych, które rozdano w latach 2021-2023.

W latach 2021-2023 Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej rozdał w ramach programu Fundusz Patriotyczny niemal 102 mln zł. Dofinansowanie swoich projektów otrzymało 461 organizacji, fundacji i stowarzyszeń. 

Z raportu NIK wynika, że część obdarowanych przez Instytut Myśli Narodowej organizacji otrzymywała pieniądze kilkukrotnie. 

Co najmniej kilku beneficjentom pozwolono też poprawić i uzupełnić wnioski o dotację już po terminie, który to umożliwiał. Wypłat udzielano też tym instytucjom czy organizacjom, które w swoich wnioskach miały liczne błędy formalne. 

Kontrolerzy dopatrzyli się też, że część osób w zespole oceniającym wnioski i de facto decydującym o wypłatach - była powiązana z ubiegającymi się o wsparcie organizacjami.  

W raporcie NIK czytamy też o braku kontroli ze strony Ministerstwa Kultury, w teorii nadzorującego Instytut, czyli dysponenta środków.

Setki odrzuconych wniosków

Fundusz Patriotyczny został powołany w marcu 2021 r. w ramach uruchomionego rok wcześniej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Celem programu miało być m.in. wspieranie projektów realizujących "politykę pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski", promujących postawy patriotyczne, "budujących szacunek, więzi i współodpowiedzialność za polskie dziedzictwo kulturowe" lub wspomagających "badania nad historią i dziedzictwem Polski". 

W latach 2021-2023 Instytut ogłosił cztery nabory. W okresie objętym kontrolą NIK wpłynęło w sumie 4 956 wniosków, z czego 635 zostało odrzuconych ze względu na błędy formalne. Ocenie merytorycznej poddano 4 321 wniosków, z czego do dofinansowania zakwalifikowano 615.

Ostatecznie z 2864 wnioskodawców wsparcie przyznano jedynie 461 beneficjentom, którzy w sumie otrzymali z Funduszu Patriotycznego 101,9 mln zł.

Pełen raport NIK przeczytacie <<< TUTAJ >>>