Franciszkańska fundacja Brat Słońce zbiera pieniądze na zakup 100 laptopów dla dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin. Inicjatorzy akcji do 21 grudnia chcą zebrać 200 tys. zł, a ponieważ edukacja zdalna już trwa, urządzenia będą kupowane na bieżąco.

W czasie, gdy z powodu pandemii zamykane są szkoły, uczniowie przechodzą na zdalną naukę. Ta kryzysowa sytuacja obnażyła nierówności w dostępnie do internetu i nowych technologii, a także wskazała obszary, w których rodziny potrzebują wsparcia. Wyobraź sobie rodzinę, w której na sześciu mieszkańców dostępny jest jeden komputer - mówi prezes franciszkańskiej Fundacji o. Adam Dudek. Jak podkreśla, mając tylko jeden komputer czworo dzieci nie może jednocześnie uczestniczyć w lekcjach online, a rodzice nie są w stanie wykonywać pracy, która często także w ich przypadku odbywa się zdalnie.

100 nowych laptopów jeszcze przed Bożym Narodzeniem ma trafić do dzieci i młodzieży z ubogich i wielodzietnych rodzin, należących do parafii prowadzonych przez franciszkanów z krakowskiej prowincji.

Zakonnikom bardzo zależy na zakupie nowych urządzeń, bo jak podkreślają w rodzinach wielodzietnych powszechne jest noszenie używanej odzieży i korzystanie z używanych sprzętów. Chcemy dać tym rodzinom wyraźny sygnał, że zasługują na to, co najlepsze - podkreślają.

Informacje, jak wesprzeć zbiórkę znajdują się na stronie internetowej Fundacji