Od 1 stycznia 2009 r. podatnik będzie miał siedem dni na przygotowanie się do kontroli podatkowej. Podjęcie czynności sprawdzających wcześniej będzie wymagało zgody kontrolowanego - donosi "Gazeta Prawna".

Zgodnie z zapisami nowej ordynacji podatkowej, kontrola będzie się mogła rozpocząć nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Dziennik dodaje, że w niektórych sytuacjach doręczenie zawiadomienia nie będzie konieczne. Dotyczy to m.in. kontroli zasadności zwrotu różnicy podatkowej lub zwrotu podatku naliczonego, opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz sytuacji, w których okoliczności uzasadniają wszczęcie kontroli, np. ze względu na ryzyko utraty materiału dowodowego.