Administracja rządowa składa się z 18 ministerstw i kancelarii premiera. Łącznie pracuje w nich prawie 14 tysięcy urzędników. Ich jedna miesięczna wypłata to dla budżetu koszt prawie 76 milionów złotych. W RMF FM i na RMF24.pl porównaliśmy, w których resortach najbardziej opłaca się pracować.

Resorty równe i równiejsze...

...taki właśnie wniosek płynie z analizy rankingu płac i nagród we wszystkich ministerstwach. Z danych zebranych przez nas wynika, że najkorzystniejsza jest praca w ministerstwie rolnictwa, a najgorzej płatna w resorcie kultury. To jednak skrajności - średnio urzędnik w ministerstwie zarabia 5,5 tysiąca miesięcznie.

To na pewno sporo, jeśli wziąć pod uwagę, że średnia płaca w gospodarce wynosi 3600 złotych. Istotniejsze jest jednak to, między kim a kim są największe różnice, bo to obrazuje, co jest dla państwa ważne, a co nie.

Powyżej 6 tysięcy zarabia się w resortach rolnictwa, finansów, gospodarki, MSZ i MSW. To, że dwoma z pięciu najlepszych kierują ludowcy to z pewnością polityczny przypadek. Mniej przypadkowe jest chyba jednak to, że nie są to raczej resorty związane z rozwojem społecznym.

Zdrowie, rozwój regionalny, praca i kultura to zaś sam dół tabeli płac - zarobki około 4,5 tysiąca złotych. Wnioski w sprawie tego, co jest dla rządu ważne, a co nie, nasuwają się więc same.

Poniżej prezentujemy szczegóły analizy płac i liczby zatrudnionych osób w poszczególnych ministerstwach:

Ogółem w urzędach ministerialnych na początku roku 2012 roku pracowało 13,796 osób. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 14,414, zatem zatrudnienie w administracji centralnej rzeczywiście spadło - o 618 urzędników.

Kolosy i maluchy

Różnice w zarobkach zaskoczyły specjalistę od spraw administracji, prof. Michała Kuleszę. Co dziwi najbardziej?

Najwięcej urzędników (1876) zatrudnia Ministerstwo Finansów. Kolejne pod względem liczebności są Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1032 osoby), Rozwoju Regionalnego (986 pracowników) oraz Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (908 osób).

Najmniej pracowników mają Ministerstwo Sportu i Turystyki (216), Kultury i Dziedzictwa Narodowego (308) i Edukacji Narodowej (301). Zastanawiająco niskie wydaje się zatrudnienie w nowo powstałym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (355 osób według stanu na koniec lutego). Wygląda na to, że resort zajmujący się administracją jest wielokrotnie mniejszy niż wiele z jej składników.

Najlepiej w rolnictwie, najgorzej w kulturze

Średnia płaca pracowników ministerstw wynosi 5498,91 złotych. Składają się na nią zarobki zdecydowanie niższe (np. około 4000 zł w Ministerstwie Kultury czy 4189 zł przypadające na pracownika w resorcie rozwoju regionalnego), jak i zdecydowanie wyższe (średnio 7409 zł na osobę w resorcie rolnictwa czy 6526 zł w Ministerstwie Finansów). Najlepiej zarabia się w Ministerstwie Rolnictwa, najgorzej natomiast w resorcie kultury.

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych ministerstwach:

Premie i nagrody

Elementem wynagrodzeń są w ministerstwach nagrody i premie, które złożyły się w ubiegłym roku na kwotę 84 852 066,54 złotych. To suma o kilka milionów złotych wyższa niż jednorazowe miesięczne pobory wszystkich urzędników w ministerstwach.

Najwyższe premie i nagrody wypłaciły swoim pracownikom resorty: pracy (11 907 zł na pracownika), obrony narodowej (średnio 10 685,25 zł na osobę), infrastruktury (8 062,27 zł na zatrudnionego) i finansów (średnio 7 112,69 zł na pracownika).

Klasyfikacja generalna - najlepsi…

Zdecydowanie najbardziej opłacalna jest urzędnicza praca w resorcie rolnictwa. Średnia płaca w 2011, z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., wyniosła tam 7 409 zł i została uzupełniona średnio o 4642 zł rocznych nagród i premii. Niezłą ofertą jest też praca w resorcie finansów, ze średnią płacą 6526 zł i średnimi rocznymi nagrodami na poziomie powyżej 7 tys. złotych. Stosunkowo nieźle prezentuje się też zatrudnienie w MON - średnia płaca nieco powyżej ministerialnej średniej (5962 zł) uzupełniona jest pokaźnymi nagrodami - średnio na pracownika wypada 10 685 złotych. Wyższe są tylko średnie nagrody roczne w resorcie pracy (11 907 zł), te jednak towarzyszą wynagrodzeniu daleko mniejszemu od średniej, bo wynoszącemu jedynie 4649 złotych.

Całkiem nieźle wyglądają też warunki zatrudnienia w kancelarii premiera. Zarobki przekraczają tam o kilkaset złotych średnią zarobków w ministerstwach (6294 zł w porównaniu do średniej 5498 zł), a płacę uzupełniają wynoszące średnio 7100 zł rocznie premie i nagrody przypadające na jednego pracownika.

…i najgorsi

Na najmniej opłacalne wygląda zatrudnienie w resorcie kultury (zarobki miesięczne w wysokości około 4000 zł i tej samej wysokości premie i nagrody roczne). Kolejne w zestawieniu nieopłacalności jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, gdzie średnia płaca wynosi 4189 zł, a średnia suma nagród i premii w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 576,74 złote. Niewiele lepiej prezentuje się Ministerstwo Zdrowia, gdzie w ubiegłym roku średnio zarabiało się 4602 złote, a średnia nagród wyniosła 1 198,90 złotych.

Zarobki w poszczególnych ministerstwach (kwoty brutto)

Resort Liczba pracowników na początku 2011 r. Liczba pracowników na początku 2012 r. Średnie wynagrodzenie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 355 5 308,46 PLN
Ministerstwo Edukacji Narodowej 392 301 5 975,00 PLN
Ministerstwo Finansów 1876 1876 6 526,00 PLN
Ministerstwo Gospodarki 1010 982 6 385,01 PLN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 318 308 4 000,00 PLN
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 508 377 4 760,27 PLN
Ministerstwo Obrony Narodowej 866 858 5 962,06 PLN
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 764 802 4 649,46 PLN
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 892 881 7 409,47 PLN
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1016 986 4 189,00 PLN
Ministerstwo Skarbu Państwa 735 654 4 256,00 PLN
Ministerstwo Sportu i Turystyki 219 216 5 399,00 PLN
Ministerstwo Sprawiedliwości 866 797 5426,63 PLN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1238 874 6 387,95 PLN
Ministerstwo Środowiska 531 502 5 285,80 PLN
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 1032 903 5 113,06 PLN
Ministerstwo Zdrowia 526 551 4 602,00 PLN
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1052 1032 6 550,18 PLN
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 541 6 294,00 PLN

Premie i nagrody w roku 2011 (w złotych)

Resort Łączna suma Na pracownika Inne bonusy
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 936 000 2 636,60
Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 550 000 3 954,00 Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia uznaniowe przydzielane wg: sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej.
Ministerstwo Finansów 13 343 400,04 7 112,69 Fundusz Świadczeń Socjalnych (dopłaty do wypoczynku pracowników + dzieci, zajęć sportowych, działalności kulturalnej i turystycznej. Zapomogi i pożyczki, refundacja kosztów okularów korekcyjnych przy obsłudze monitorów.
Ministerstwo Gospodarki 6 320 862,80 6 258,28 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwroty za okulary korygujące do pracy przy monitorach komputerów.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 272 000 4 000,00
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 218 350 4 366,83 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia. Telefony komórkowe (wybrani pracownicy), kierownictwo i dyrektorzy - miejsca parkingowe na terenie MNiSW.
Ministerstwo Obrony Narodowej 9 253 424 10 685,25 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykup uprawnień do 50 proc. zniżki na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 9 097 503 11 907,00 Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Finansowanie kształcenia i dokształcania w ramach doskonalenia zawodowego pracowników.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 140 700 4 642,00 Fundusz Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych wg Kodeksu Pracy, świadczenia, wynikające z przepisów BHP.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 588 000 576,74 Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Ministerstwo Skarbu Państwa 5 079 640,11 6 911,00
Ministerstwo Sportu i Turystyki 655 905 2 995,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opieka medyczna (lekarz medycyny pracy), dopłaty do przejazdów PKP, refundacja kosztów zakupu okularów dla osób pracujących z komputerami oraz okularów przeciwsłonecznych polaryzacyjnych na stanowisku kierowcy samochodu służbowego.
Ministerstwo Sprawiedliwości 1 953 740 2 256,05 Fundusz Świadczeń Socjalnych - refundacja lub dofinansowanie wypoczynku, zapomogi pieniężne, refundacja pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach; przyznawane w zależności od sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, zdrowotnej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 8 910 000 7 197,10 Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenia wynikające z przepisów dot. BHP - np. dofinansowanie zakupu okularów.
Ministerstwo Środowiska 247 408,83 465,93 Fundusz Świadczeń Socjalnych, korzystanie z miejsc parkingowych, telefony komórkowe z przyznanym limitem rozmów dla dyrektorów i ich zastępców, także niektórych innych pracowników, finansowanie szkoleń i dofinansowanie studiów i innych form podnoszenia kwalifikacji wg zasad Kodeksu Pracy i Dyrektora Generalnego MŚ.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Infrastruktury: 8 320 271 8 062,27 Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Ministerstwo Zdrowia 630 624 1 198,90 Telefony komórkowe dla osób wskazanych w zarządzeniu Dyrektora Generalnego, dofinansowanie studiów, szkolenia, ryczałty samochodowe - dla wymienionych w zarządzeniu Dyrektora Generalnego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 9 241 118 8 784,33 Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 7 100,00 Fundusz Świadczeń Socjalnych, refundacja kosztów okularów korekcyjnych, dofinansowanie do zajęć rekreacyjnych, zapomogi pieniężne, ulga 50 proc. na przejazdy krajowe PKP.