Administracja rządowa składa się z 18 ministerstw i kancelarii premiera. Łącznie pracuje w nich prawie 14 tysięcy urzędników. Ich jedna miesięczna wypłata to dla budżetu koszt prawie 76 milionów złotych. W RMF FM i na RMF24.pl porównaliśmy, w których resortach najbardziej opłaca się pracować.

Resorty równe i równiejsze...

...taki właśnie wniosek płynie z analizy rankingu płac i nagród we wszystkich ministerstwach. Z danych zebranych przez nas wynika, że najkorzystniejsza jest praca w ministerstwie rolnictwa, a najgorzej płatna w resorcie kultury. To jednak skrajności - średnio urzędnik w ministerstwie zarabia 5,5 tysiąca miesięcznie.

To na pewno sporo, jeśli wziąć pod uwagę, że średnia płaca w gospodarce wynosi 3600 złotych. Istotniejsze jest jednak to, między kim a kim są największe różnice, bo to obrazuje, co jest dla państwa ważne, a co nie.

Powyżej 6 tysięcy zarabia się w resortach rolnictwa, finansów, gospodarki, MSZ i MSW. To, że dwoma z pięciu najlepszych kierują ludowcy to z pewnością polityczny przypadek. Mniej przypadkowe jest chyba jednak to, że nie są to raczej resorty związane z rozwojem społecznym.

Zdrowie, rozwój regionalny, praca i kultura to zaś sam dół tabeli płac - zarobki około 4,5 tysiąca złotych. Wnioski w sprawie tego, co jest dla rządu ważne, a co nie, nasuwają się więc same.

Poniżej prezentujemy szczegóły analizy płac i liczby zatrudnionych osób w poszczególnych ministerstwach:

Ogółem w urzędach ministerialnych na początku roku 2012 roku pracowało 13,796 osób. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 14,414, zatem zatrudnienie w administracji centralnej rzeczywiście spadło - o 618 urzędników.

Kolosy i maluchy

Najwięcej urzędników (1876) zatrudnia Ministerstwo Finansów. Kolejne pod względem liczebności są Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1032 osoby), Rozwoju Regionalnego (986 pracowników) oraz Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (908 osób).

Najmniej pracowników mają Ministerstwo Sportu i Turystyki (216), Kultury i Dziedzictwa Narodowego (308) i Edukacji Narodowej (301). Zastanawiająco niskie wydaje się zatrudnienie w nowo powstałym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (355 osób według stanu na koniec lutego). Wygląda na to, że resort zajmujący się administracją jest wielokrotnie mniejszy niż wiele z jej składników.

Najlepiej w rolnictwie, najgorzej w kulturze

Średnia płaca pracowników ministerstw wynosi 5498,91 złotych. Składają się na nią zarobki zdecydowanie niższe (np. około 4000 zł w Ministerstwie Kultury czy 4189 zł przypadające na pracownika w resorcie rozwoju regionalnego), jak i zdecydowanie wyższe (średnio 7409 zł na osobę w resorcie rolnictwa czy 6526 zł w Ministerstwie Finansów). Najlepiej zarabia się w Ministerstwie Rolnictwa, najgorzej natomiast w resorcie kultury.

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych ministerstwach:

Premie i nagrody

Elementem wynagrodzeń są w ministerstwach nagrody i premie, które złożyły się w ubiegłym roku na kwotę 84 852 066,54 złotych. To suma o kilka milionów złotych wyższa niż jednorazowe miesięczne pobory wszystkich urzędników w ministerstwach.

Najwyższe premie i nagrody wypłaciły swoim pracownikom resorty: pracy (11 907 zł na pracownika), obrony narodowej (średnio 10 685,25 zł na osobę), infrastruktury (8 062,27 zł na zatrudnionego) i finansów (średnio 7 112,69 zł na pracownika).

Klasyfikacja generalna - najlepsi…

Zdecydowanie najbardziej opłacalna jest urzędnicza praca w resorcie rolnictwa. Średnia płaca w 2011, z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., wyniosła tam 7 409 zł i została uzupełniona średnio o 4642 zł rocznych nagród i premii. Niezłą ofertą jest też praca w resorcie finansów, ze średnią płacą 6526 zł i średnimi rocznymi nagrodami na poziomie powyżej 7 tys. złotych. Stosunkowo nieźle prezentuje się też zatrudnienie w MON - średnia płaca nieco powyżej ministerialnej średniej (5962 zł) uzupełniona jest pokaźnymi nagrodami - średnio na pracownika wypada 10 685 złotych. Wyższe są tylko średnie nagrody roczne w resorcie pracy (11 907 zł), te jednak towarzyszą wynagrodzeniu daleko mniejszemu od średniej, bo wynoszącemu jedynie 4649 złotych.

Całkiem nieźle wyglądają też warunki zatrudnienia w kancelarii premiera. Zarobki przekraczają tam o kilkaset złotych średnią zarobków w ministerstwach (6294 zł w porównaniu do średniej 5498 zł), a płacę uzupełniają wynoszące średnio 7100 zł rocznie premie i nagrody przypadające na jednego pracownika.

…i najgorsi

Na najmniej opłacalne wygląda zatrudnienie w resorcie kultury (zarobki miesięczne w wysokości około 4000 zł i tej samej wysokości premie i nagrody roczne). Kolejne w zestawieniu nieopłacalności jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, gdzie średnia płaca wynosi 4189 zł, a średnia suma nagród i premii w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 576,74 złote. Niewiele lepiej prezentuje się Ministerstwo Zdrowia, gdzie w ubiegłym roku średnio zarabiało się 4602 złote, a średnia nagród wyniosła 1 198,90 złotych.

Zarobki w poszczególnych ministerstwach (kwoty brutto)

Resort Liczba pracowników na początku 2011 r. Liczba pracowników na początku 2012 r. Średnie wynagrodzenie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 355 5 308,46 PLN
Ministerstwo Edukacji Narodowej 392 301 5 975,00 PLN
Ministerstwo Finansów 1876 1876 6 526,00 PLN
Ministerstwo Gospodarki 1010 982 6 385,01 PLN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 318 308 4 000,00 PLN
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 508 377 4 760,27 PLN
Ministerstwo Obrony Narodowej 866 858 5 962,06 PLN
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 764 802 4 649,46 PLN
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 892 881 7 409,47 PLN
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1016 986 4 189,00 PLN
Ministerstwo Skarbu Państwa 735 654 4 256,00 PLN
Ministerstwo Sportu i Turystyki 219 216 5 399,00 PLN
Ministerstwo Sprawiedliwości 866 797 5426,63 PLN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1238 874 6 387,95 PLN
Ministerstwo Środowiska 531 502 5 285,80 PLN
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 1032 903 5 113,06 PLN
Ministerstwo Zdrowia 526 551 4 602,00 PLN
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1052 1032 6 550,18 PLN
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 541 6 294,00 PLN

Premie i nagrody w roku 2011 (w złotych)

Resort Łączna suma Na pracownika Inne bonusy
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 936 000 2 636,60
Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 550 000 3 954,00 Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia uznaniowe przydzielane wg: sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej.
Ministerstwo Finansów 13 343 400,04 7 112,69 Fundusz Świadczeń Socjalnych (dopłaty do wypoczynku pracowników + dzieci, zajęć sportowych, działalności kulturalnej i turystycznej. Zapomogi i pożyczki, refundacja kosztów okularów korekcyjnych przy obsłudze monitorów.
Ministerstwo Gospodarki 6 320 862,80 6 258,28 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwroty za okulary korygujące do pracy przy monitorach komputerów.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 272 000 4 000,00
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 218 350 4 366,83 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia. Telefony komórkowe (wybrani pracownicy), kierownictwo i dyrektorzy - miejsca parkingowe na terenie MNiSW.
Ministerstwo Obrony Narodowej 9 253 424 10 685,25 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykup uprawnień do 50 proc. zniżki na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 9 097 503 11 907,00 Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Finansowanie kształcenia i dokształcania w ramach doskonalenia zawodowego pracowników.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 140 700 4 642,00 Fundusz Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych wg Kodeksu Pracy, świadczenia, wynikające z przepisów BHP.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 588 000 576,74 Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Ministerstwo Skarbu Państwa 5 079 640,11 6 911,00
Ministerstwo Sportu i Turystyki 655 905 2 995,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opieka medyczna (lekarz medycyny pracy), dopłaty do przejazdów PKP, refundacja kosztów zakupu okularów dla osób pracujących z komputerami oraz okularów przeciwsłonecznych polaryzacyjnych na stanowisku kierowcy samochodu służbowego.
Ministerstwo Sprawiedliwości 1 953 740 2 256,05 Fundusz Świadczeń Socjalnych - refundacja lub dofinansowanie wypoczynku, zapomogi pieniężne, refundacja pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach; przyznawane w zależności od sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, zdrowotnej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 8 910 000 7 197,10 Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenia wynikające z przepisów dot. BHP - np. dofinansowanie zakupu okularów.
Ministerstwo Środowiska 247 408,83 465,93 Fundusz Świadczeń Socjalnych, korzystanie z miejsc parkingowych, telefony komórkowe z przyznanym limitem rozmów dla dyrektorów i ich zastępców, także niektórych innych pracowników, finansowanie szkoleń i dofinansowanie studiów i innych form podnoszenia kwalifikacji wg zasad Kodeksu Pracy i Dyrektora Generalnego MŚ.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Infrastruktury: 8 320 271 8 062,27 Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Ministerstwo Zdrowia 630 624 1 198,90 Telefony komórkowe dla osób wskazanych w zarządzeniu Dyrektora Generalnego, dofinansowanie studiów, szkolenia, ryczałty samochodowe - dla wymienionych w zarządzeniu Dyrektora Generalnego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 9 241 118 8 784,33 Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 7 100,00 Fundusz Świadczeń Socjalnych, refundacja kosztów okularów korekcyjnych, dofinansowanie do zajęć rekreacyjnych, zapomogi pieniężne, ulga 50 proc. na przejazdy krajowe PKP.