Wisła w Annopolu w Lubelskiem przekroczyła po południu stan alarmowy o 4 cm. W niżej położonych Puławach, poziom wody w rzece zbliżył się do stanu ostrzegawczego. W gminie Annopol zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe

Przez Lubelszczyznę przepływa fala wezbraniowa na Wiśle spowodowana ulewami na południu Polski.

Poziom wody w rzece systematycznie wzrasta. Według prognoz hydrologów w najbliższych dniach na Wiśle przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w Puławach i Dęblinie. Stan wody jest stale monitorowany.