W ciągu najbliższej doby na Wiśle od Tczewa do ujścia przemieszczać się będzie kulminacja fali wezbraniowej. Na wodowskazach Gdańska Głowa i Przegalina przewiduje się wzrost poziomów wody, powyżej stanów alarmowych, a na wodowskazie Gdańsk Świbno powyżej ostrzegawczych - informuje IMiGW.

Instytut prognozuje wysokość kulminacji w Przegalinie dziś w nocy na 745 centymetrów. Przewidywana w ciągu najbliższej doby sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na Zatoce Gdańskiej nie spowoduje utrudnień w odpływie wody z Wisły do morza.