W wodzie w jednym z wodociągów w Poniatowej (Lubelskie) są zanieczyszczenia chemiczne i nie nadaje się ona do spożycia - wykazała kontrola Sanepidu. Konieczna była ewakuacja pacjentów z miejscowego szpitala.

Skażenie wody wykryto w wodociągu przy dawnych zakładach EDA w Poniatowej, zaopatrującego w wodę dwie ulice w tym mieście: Fabryczną oraz Przemysłową - poinformował powiatowy inspektor sanitarny w Opolu Lubelskim, Andrzej Nieciecki. Mieszkańcom obu ulic woda będzie dostarczana w cysternach.

W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych parametrów sumy trichloroetenu i tetrachloroetenu (rodzaj rozpuszczalnika). Woda nie nadaje się do picia, kąpieli, mycia naczyń czy warzyw. Można jej używać do spłukiwania toalet.

Z powodu skażenia wody Sanepid zdecydował o zamknięciu szpitala w Poniatowej, który mieści się przy ul. Fabrycznej. Jak powiedział starosta opolski Zenon Rodzik, kilkudziesięciu pacjentów, w tym pięcioro noworodków z matkami, ewakuowano do okolicznych szpitali, m.in. w Opolu Lubelskim, Bełżycach, Kraśniku. Ewakuacja przebiegła bez zakłóceń, sprawnie i bezpiecznie - zapewnił Rodzik.

Służby miejskie w Poniatowej czynią starania, żeby szpital przyłączyć do wodociągu miejskiego, do innego ujęcia wody. Gdy się to stanie, możliwe będzie wówczas wznowienie działalności szpitala - zaznaczył starosta.