Duński generał Henrik Ekmann, polski generał dywizji Edward Pietrzyk i

generał Hans Joachim Sachau z Niemiec - ci trzej panowie stoją na czele

Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód. Dziś w Szczecinie

polsko-duńsko-niemiecki zespół, z wielką pompą, zainaugurował swoją

działalność. Żołnierze korpusu są, jak zapewniają ich dowódcy,

elokwentni i świetnie znają angielski. To ważne, bo językiem Korpusu,

jest właśnie język Williama Szekspira.

Prace nad powołaniem wielonarodowego zespołu trwały dwa lata. Korpus

ma działać w ramach NATO, ale nie będzie podlegał wprost dowództwu

Paktu.