Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła naukowcom przygotowanie ekspertyzy przyrodniczej na obszarze alternatywnego przebiegu obwodnicy Augustowa – dowiedział się RMF FM.

Naukowcy inwentaryzowali chronione gatunki ptaków i roślin. W jakim celu? Jeżeli ktoś zarzuca nam, że robimy coś źle i proponuje nam coś innego, to sprawdzamy tą inną wersję. Badania naukowców wskazują na to, że na tym terenie jest dużo zarówno ptaków, siedlisk ptaków chronionych dyrektywą unijną, jak też jest wiele siedlisk roślin - mówił w rozmowie z RMF FM Rafał Malinowski z generalnej dyrekcji dróg w Białymstoku.

Dziś przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy Augustowa, przykuci do opon tirów, blokowali warszawskie siedziby Greenpeace oraz przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Obok nich leżały czarne worki, które miały symbolizować ofiary wypadków powodowanych przez samochody ciężarowe przejeżdżające przez Augustów.