Masz wątpliwości, co do wyniku swojego egzaminu i chciałbyś zobaczyć swoją pracę? Pamiętaj, że masz do tego prawo. Wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje zdającemu pod warunkiem, że złoży pisemny wniosek.

Prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej testu gimnazjalnego ma nie tylko uczeń, ale również jego rodzic czy prawny opiekun. By mieć możliwość zobaczenia swojej pracy, należy uprzednio złożyć odpowiedni wniosek. Składa się go do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może zostać przesłany tradycyjna drogą pocztową, faksem lub mailowo.

Formularz powinieneś znaleźć na stronie twojej komisji okręgowej. We wniosku należy wskazać: imię nazwisko, PESEL, dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz - jeżeli to tylko możliwe - adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego. Poza tym egzamin, którego wgląd dotyczy, zakres wglądu do egzaminu.

Termin wglądu do egzaminu wyznacza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z uczniem, który złożył wniosek. Na wyznaczenie terminu dyrektor ma 5 dni, od czasu otrzymania wniosku o wgląd do pracy.

Gdzie zobaczę moją pracę?

Zazwyczaj wgląd do pracy odbywa się w siedzibie komisji okręgowej, jednak w szczególnych przypadkach np. niepełnosprawności ucznia - wgląd do pracy może odbyć się w innym miejscu.

Uczeń nie może na wgląd do pracy czekać dłużej niż 14 dni od daty złożenia wniosku o wgląd, chyba że do komisji wpłynęła duża ilość takich wniosków, dyrektor może podjąć decyzje o wydłużeniu terminu.

Wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej termin wglądu może zostać zmieniony:

- na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych komisji okręgowej

- na prośbę komisji okręgowej, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.

Jeśli uczeń, czy rodzic spóźni się na wgląd pracy, termin wglądu, jeśli to tylko możliwe, przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeżeli dokonanie wglądu tego samego dnia - nie jest już możliwe - termin może zostać przesunięty na inny dzień.

Prace egzaminacyjne są przechowywane przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu. Po tym okresie nie jest możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie wglądu do pracy egzaminacyjnej.

Komisja nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem do miejsca, w którym odbywa się wgląd do egzaminu.

Specjalnie dla gimnazjalistów "Dziennik Gazeta Prawna" przygotował cykl trzech poradników z testami i rozwiązaniami. W poniedziałek 16 marca dołączony zostanie zestaw testów z części humanistycznej, we wtorek - 17 marca - z matematyki, a w środę - 18 marca z przyrody.

Na stronie RMF24 opublikujemy arkusze egzaminacyjne wraz z propozycjami odpowiedzi. 

Wszystko co o egzaminie wiedzieć trzeba: terminy i czas trwania [KLIKNIJ TUTAJ]

Sprawdź, co musisz zabrać ze sobą na egzamin