120 milionów złotych - kredyty na taką kwotę próbowali wyłudzić oszuści podszywając się pod inne osoby, tylko w trzecim kwartale ubiegłego roku. 28 stycznia to Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. W Faktach sprawdzamy, jak skutecznie możemy chronić nasze dane i czym są dane wrażliwe?

Specjaliści podkreślają, że do danych, których powinniśmy szczególnie pilnować należy adres zameldowania, adres zamieszkania. Podanie go np. w czasie wypożyczania nart, może być bardziej niebezpieczne niż odkrycie numeru PESEL. Osoba, która pożycza nam narty może namierzyć nas na portalach społecznościowych, zobaczy że jesteśmy z dziećmi na feriach, to rodzi ryzyko włamania do naszego mieszkania - podkreśla adwokat Łukasz Pociecha z ODO 24.

Dowód osobisty. Pokaż, nie zostawiaj

Eksperci zaznaczają, że w wypożyczalni nart, czy w sklepie, możemy pokazać nasz dowód osobisty, ale tylko na chwilę. Nie powinniśmy zostawiać go na dłużej. Nie możemy też zgadzać się na jego zeskanowanie, czy zrobienie dokumentowi zdjęcia. To otwiera drogę do tego, aby ukraść naszą tożsamość. Jeżeli jakikolwiek przedsiębiorca, który świadczy usługi takie jak wypożyczenie sprzętu narciarskiego, będzie prosił nas o zostawienie dowodu osobistego pod zastaw albo zeskanowanie go, powinna włączyć się lampka alarmowa. Przedsiębiorca nie prawa, aby prosić nas o to. Możemy położyć dowód osobisty na ladzie, tak aby przedsiębiorca spisał to, co jest mu potrzebne - podkreśla adwokat Łukasz Pociecha. Nie powinniśmy zostawiać też prawa jazdy. Przestrzegam przed zostawianiem w takich miejscach jakichkolwiek dokumentów, które pozwolą zidentyfikować naszą tożsamość. Możemy zostawić nasze dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL. To standardowe dane, które pomogą przedsiębiorcy uniknąć szkód związanych ze zniszczeniem czy kradzieżą tego sprzętu - dodaje. 

Według ekspertów, wrażliwość danych osobowych należy rozpatrywać przez pryzmat tego, czego żądają od nas banki np. podczas brania pożyczki. Banki żądają danych, które znajdują się na naszym dowodzie osobistym. Są to jedyne instytucje i podmioty, które mają prawo przetwarzać dane znajdujące się na dowodzie osobistym. Podchodźmy do danych całościowo, traktujmy wszystkie dane znajdujące się na dowodzie osobistym z taką samą powagą - podpowiada ekspert. 

Czym są dane wrażliwe?

Dane wrażliwe nazywane danymi szczególnych kategorii, są podrodzajem danych osobowych, dla których przetwarzania wymaga się szczególnych środków ochrony. Zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) do danych wrażliwych zaliczymy informacje ujawniające: pochodzenie rasowe czy etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych.

Ponadto do danych wrażliwych zalicza się dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

W naszym przekonaniu często numer PESEL uchodzi za szczególnie wrażliwą informację. Można się z niego dowiedzieć na przykład, kiedy urodziliśmy się. Jednak warto patrzeć na wszystkie dane całościowo, bo to one otwierają furtkę do tego, aby ukraść naszą tożsamość. Bardzo rzadko ktokolwiek będzie upoważniony do tego, aby przetwarzać nasz wizerunek, czyli zdjęcie na dowodzie osobistym. To nie będzie potrzebne żadnemu przedsiębiorcy, który w czasie ferii wypożycza nam narty czy łyżwy - podkreślają eksperci. 

Opracowanie: