Gminy, powiaty i województwa wydały w 2013 roku 50 mln zł na zagraniczne wyjazdy. To niemal o jedną czwartą więcej niż trzy lata wcześniej - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak wynika z danych zebranych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju w ramach serwisu Sprawdzsamorzad.pl, wszystkie jednostki samorządu w ubiegłym roku przeznaczyły na wyjazdy zagraniczne ponad 50 mln zł, podczas gdy w 2010 roku kwota ta wynosiła 41 mln zł.

W niektórych samorządach wzrost tych wydatków był imponujący. Przykładowo w Lubinie (woj. dolnośląskie) wzrosły z 1,5 tys. zł do... 306 tys. zł, a w Stargardzie (woj. pomorskie) z mniej więcej 6 tys. zł do 120 tys. zł.

Hubert Guzera z Forum Obywatelskiego Rozwoju zaznacza jednak, że sam fakt, iż wydatki samorządów na podróże służbowe wzrastają z roku na rok, nie powinien niepokoić. Polska odgrywa coraz większą rolę w UE, a dodatkowo organizuje wydarzenia takie jak Euro 2012, które wręcz wymuszają wyjazdy zagraniczne - wyjaśnia Guzera.

Ekspert FOR zwraca natomiast uwagę, że brakuje skutecznego mechanizmu kontroli takich wyjazdów. Jego zdaniem, mógłby umożliwiać to Biuletyn Informacji Publicznej, gdyby wszystkie samorządy umieszczały tam w sposób czytelny dane o kosztach takich podróży.

(edbie)