„Śmiecimy przykładem” pod takim hasłem niepełnosprawne dzieci z Centrum Terapii JiM w Łodzi pokazały, jak trzeba segregować śmieci. W podziale odpadków pomagał im Śmieciowy Potwór.

To jest plastikowa folia, należy ją włożyć do rzeczy czystych - podpowiadał dzieciom Śmieciowy Potwór. Porady przydawały się tylko czasem, bo większość podopiecznych Centrum Terapii JiM wiedziało doskonale, gdzie powinny trafić poszczególne rodzaje odpadków. Takie nadpsute jabłka trzeba wyrzuć do bio mokre - wyjaśnia rezolutnie dziewczynka.  Inna wie, co zrobić z plastikowymi butelkami: Do plastiku wrzuca się butelki plastikowe, a takie, które mają w środku jeszcze coś mokrego, to wrzuca się do "brudnych" (odpadków). Akcja pokazała, że dzieci świetnie sobie radzą z segregacją i jeszcze jest to dla nich dobra zabawa. Gorzej jest z dorosłymi. W Łodzi od lat była prowadzona selektywna zbiórka odpadów, ale doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania pokazują, że nie jest najlepiej ze świadomością łodzian. Największy problem jest z odpadami typu bio - wyjaśnia prezes łódzkiego MPO - Artur Augustyn. Często takie śmieci są mieszane z odpadami normalnymi, komunalnymi i przez to spada procent odzysku z danej partii śmieci do ponownego przetworzenia. To też podnosi nam koszty, bo pracownicy sortowni muszą ręcznie przebierać śmieci i starać się odzyskać, jak najwięcej z takich pomieszanych odpadów.

To jeszcze kilka podpowiedzi, jak prawidłowo segregować śmieci (oprac. na podstawie ulotki Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi):

Do pojemnika "surowce" wrzuca się m.in.:

- papier

- opakowania plastikowe po jogurtach, lodach, serkach itp.

- butelki plastikowe

- puszki po napojach

Do pojemnika "surowce" NIE wrzuca się m.in.:

- opakowań po środkach ochrony roślin, lakierach

- opakowań po lekach

- szyb

- luster

- porcelany

Do pojemnika "mokre bio" wrzuca się m.in.:

- resztki owoców i warzyw

- fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami

- skorupki od jaj

- ręczniki papierowe nie zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi

Do pojemnika "mokre bio" NIE wrzuca się m.in.:

- resztek mięs, wędlin, ryb

- kości

Do kosza z napisem "odpady inne, pozostałe po segregacji" powinny trafić wszystkie te śmieci, które nie mogły trafić do koszy "surowce" i "mokre bio".