Minister Mariusz Łapiński przyjął dymisję Seweryna Jurgielańca, zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju. Ten sam los spotka panią dyrektor generalną w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Taki jest finał wycieczki do RPA, którą odbyło dwóch urzędników resortu zdrowia oraz kilku dyrektorów kas chorych.

Jak powiedział RMF wiceminister Aleksander Naumann, ze wstępnego, resortowego śledztwa wynika, że razem z urzędnikami w Republice Południowej Afryki przebywał przedstawiciel jednej z największych na świecie, europejskiej firmy farmaceutycznej.

O egzotycznej wyprawie urzędników z kas chorych i resortu zdrowia do RPA stało się głośno, gdy zainteresowali się nią posłowie koalicji i opozycji. Po powrocie uczestnicy wyjazdu próbowali tłumaczyć powody, dla których postanowili zapoznać się z systemem ubezpieczeń zdrowotnych w Bantustanie.

O ile decyzja w sprawie ministerialnych urzędników już zapadła, o tyle los dyrektorów kas chorych leży teraz w rękach władz samorządowych.

foto RMF

06:50