Dworzec Poznań-Antoninek i lokomotywownia wachlarzowa przy ulicy Kolejowej w Poznaniu zniknęły z listy kolejowych obiektów do rozbiórki – dowiedziało się RMF FM.

Budynek stacji i lokomotywownia znalazły się na liście setek budynków, których wyburzenie zleciła kolej. Zwycięzca przetargu zdążył już nawet dostać informacje o tym, co gdzie ma rozbierać. Na tej liście były m.in. właśnie stacja w Antoninku i lokomotywownia na Kolejowej.

Zaniepokoili się tym faktem społecznicy z poznańskiego stowarzyszenia Prawo do Miasta. Uznali, że obiekty mają zabytkowy charakter i zainteresowali tematem poznańską konserwator zabytków. Joanna Bielawska-Palczyńska odpowiedziała, że oba budynki "znajdują się w wykazie zabytków architektury miasta Poznania", ale kolej nie poinformowała służb konserwatorskich o swoich zamierzeniach. Dlatego konserwator wystąpiła o wyjaśnienia do PKP SA.

Na pytanie od RMF FM kolej odpowiedziała, że "ze względu na fakt, że są to obiekty zabytkowe, zostaną wyłączone z listy wyburzanych budynków". Teraz PKP ustala, jaka przyszłość czeka oba budynki.