I rząd, i uczelnie dążą do tego, by opłata za dodatkowe studia zniknęła już od nowego roku akademickiego - ustaliła "Rzeczpospolita".

Odpłatność za drugi kierunek, wprowadzoną przez byłą minister nauki Barbarę Kudrycką (PO), zakwestionował niedawno Trybunał Konstytucyjny.

Z informacji "Rz" wynika, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza się wycofać z tego rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego roku akademickiego. Dzięki temu opłatą za drugi kierunek nie zostałby objęty żaden student.

Pierwsze opłaty miały być pobierane dopiero od roku akademickiego 2014/2015.

Więcej o opłatach za studia w sobotnim wydaniu "Rzeczpospolitej". Tam też materiały o restauracji Sowa&Przyjaciele, gdzie została nagrana część polityków.