Około 450 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju pisało w środę egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Test sprawdzał wiedzę z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Oto arkusze z zadaniami oraz przykładowe rozwiązania testu.

Egzamin gimnazjalny z wiedzy matematyczno-przyrodniczej - zobacz arkusze

Wszystko poszło gładko, nie było żadnych przecieków ani żadnych błędów. Egzamin przebiegł bez zakłóceń - poinformował dyrektor Komisji Krzysztof Konarzewski.

Test miał sprawdzić wiedzę uczniów z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Rozpoczął się o godz. 9 i trwał dwie godziny. Dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksją) jego czas mógł być wydłużony o dodatkową godzinę.

Wczoraj uczniowie pisali pierwszą część egzaminu - test z wiedzy humanistycznej. Jutro będą pisać trzecią - test z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł do niego przystąpić, będzie musiał napisać go w dodatkowym terminie w czerwcu.

W czwartek rozwiązania testu znajdziecie w "Gazecie Wyborczej".