Dr Karol Nawrocki decyzją Kolegium IPN wyłoniony w konkursie na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - poinformowało Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nawrocki jest dyrektorem tego muzeum. Jego kandydaturę będzie musiał przegłosować Sejm.

Dr Karol Nawrocki został wyłoniony spośród pięciu uczestników konkursu na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przypomnijmy - 2 lipca skończy się pięcioletnia kadencja obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka.

Decyzję o wyborze kandydata podjęło Kolegium IPN obradujące pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Polaka. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zawnioskowało do Sejmu o powołanie dr. Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa IPN.

Cytat

Poparcie mojej kandydatury przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w którego skład wchodzą wybitni naukowcy, publicyści i zasłużeni członkowie opozycji antykomunistycznej w PRL, jest przede wszystkim wielkim zaszczytem. Cieszę się, że czteroletnia praca moja i mojego zespołu w Muzeum II Wojny Światowej została doceniona, a zebrane doświadczenie zaowocuje w dalszej służbie Polsce. Droga do funkcji Prezesa IPN jest jednak bardzo długa i skomplikowana, więc należy się po niej poruszać z właściwym spokojem i rozwagą.
komentował dr Karol Nawrocki po wyborze

Jak zaznaczył prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, stwierdzili, że Nawrocki spełnił wszelkie przesłanki merytoryczne. Przez długie lata pracował w Instytucie Pamięci Narodowej i zna jego specyfikę. Zauważa potrzebę podtrzymania dynamiki działania instytucji przy jednoczesnym uporządkowaniu jej struktury. Jawi się jako świetny menadżer. Widzi potrzebę skoordynowania współpracy pomiędzy IPN a Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Premiera, MSZ, MON, Ministerstwem Kultury. Jako historyk, badacz ma znaczący dorobek naukowy. Decyzję w tej sprawie Kolegium podjęło jednomyślnie - mówił.

Jarosław Szarek zrezygnował z ubiegania się o drugą kadencję

Kierujący Instytutem Pamięci Narodowej od 2016 Jarosław Szarek zrezygnował z ubiegania się o drugą kadencję między innymi w następstwie kompromitacji, związanej z powołaniem na p.o. dyrektora oddziału Instytutu we Wrocławiu Tomasza Greniucha, związanego z narodowcami i znanego z faszystowskich pozdrowień. 

Szef IPN nie tylko użył sztuczki, polegającej na użyciu formuły "pełniącego obowiązki" a nie dyrektora, dzięki czemu pominął przy powołaniu konsultacje z Kolegium Instytutu.

Po ujawnieniu zdjęć "hajlującego" podczas demonstracji narodowców Greniucha także bronił tej nominacji, a ostatecznie po kilku dniach utrzymywał, że o przeszłości swojego nominata nic nie wiedział

Kim jest dr Karol Nawrocki?

Dr Karol Nawrocki, to historyk, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, działacz społeczny. Doktorem nauk humanistycznych został w 2013 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Od stycznia 2009 r. był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej; w latach 2014-2017 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, koordynując prace naukowo-edukacyjne na terenie gdańskiego oddziału IPN.

Od kwietnia 2017 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wielokrotnie wyróżniony i nagrodzony, otrzymał m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski (2017); Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019); Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej "Za zasługi dla Armii Krajowej" (2018); czy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Uznany za Osobowość roku 2016 na Pomorzu w kategorii działalność charytatywna i społeczna, w plebiscycie organizowanym przez "Dziennik Bałtycki".