Od 4 stycznia kilkadziesiąt osób codziennie ustawia się w kolejce przed Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. W dłoniach trzymają wnioski o dodatek osłonowy. To finansowe wsparcie w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii i gazu.

Dotąd łodzianie złożyli około tysiąca wniosków o dodatek osłonowy. Większość z zainteresowanych otrzymaniem 400 zł rekompensaty, chce osobiście przekazać formularz i upewnić się, że został dobrze wypełniony.

Na swoją kolej, żeby wejść do urzędu, czekają ci, którzy chcą skonsultować się z urzędnikami lub poprosić, żeby to oni w całości wypełnili wniosek. Żeby go osobiście przekazać, wcale nie trzeba odczekiwać dwóch godziny na mrozie - zapewnia zastępca dyrektora łódzkiego Centrum Świadczeń Socjalnych - Katarzyna Ciepłucha.

Można wypełniony i podpisany formularz wrzucić do urny, która jest na parterze naszego budynku. Można też przesłać go tradycyjną pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Aby skorzystać z tego ostatniego rozwiązania, konieczny jest internet oraz profil zaufany lub Kwalifikowany Podpis Elektroniczny - dodaje.

Wniosek trzeba wydrukować (do pobrania np. ze strony CŚS w Łodzi), wypełnić, podpisać i zeskanować, a później skan przesłać elektronicznie.

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

POBIERZ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWAŻANIU DANYCH

Po tym, jak okazało się, że wśród łodzian jest bardzo duże zainteresowanie składaniem wniosków osobiście, Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uruchomiło dodatkowe punkty, gdzie formularze będą przyjmowane. I tak wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

 • osobiście w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8:00 do 16:00; wtorek w godz. od 9:00 do  17:00;
 • osobiście przez umieszczenie w urnie na dokumenty w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców (w ich godzinach pracy)
 • osobiście od 13.01.2022 r. przy ul. Drewnowskiej 5;
 • osobiście od 14.01.2022r. w ŁCKM przy ul. Piotrkowskiej 110;
 • osobiście od 17.01.2022 r. przy al. Politechniki 32;
 • listownie na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /CSSwL/SkrytkaEPS. 

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć/przesłać do 31.10.2022 r. Dziś Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi szacuje, że wpłynie do nich ok. 25 tys. wniosków. 

Formularz jest łatwy do wypełnienia. A gdyby ktoś i tak miał problem, na stronie centrum znajdzie przykład, jak wypełnić formularz, gdzie i co wpisać. Sprawdziliśmy - to jest naprawdę czytelne.

WZÓR WNIOSKU

Kto może liczyć na dodatek osłonowy?

 

To wysokość dochodów decyduje o tym, czy komuś należy się dodatek osłonowy. Jeśli mieszkasz sam i twój miesięczny dochód na rękę w 2020 roku nie przekroczył 2,1 tys. zł, to przysługuje ci 400 zł dodatku osłonowego. W gospodarstwie wieloosobowym taki dochód, w przeliczeniu na członka rodziny nie może być wyższy niż 1500 zł. 

Najprościej sprawdzić to na podstawie PIT-u za 2020 rok - podpowiada Katarzyna Ciepłucha. 

Od dochodu trzeba odliczyć składki zdrowotne, podatki, aby otrzymać dochód netto ("na czysto" - przyp. red.). Taki wynik dzielimy na 12 i wtedy będziemy wiedzieć, jakie mieliśmy na rękę dochody miesięcznie i czy kwalifikujemy się do tego, aby starać się o dodatek osłonowy - podkreśla. 

Do wniosku nie trzeba załączać PIT-u czy zaświadczenia o dochodach. To już będą później weryfikować sami urzędnicy. 

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r. 

Złóż wniosek, nawet jeśli twój dochód przekroczy kryterium dochodowe. Wtedy dostaniesz dodatek osłonowy pomniejszony o sumę, która jest ponad kryterium dochodowe. Przykład: przekraczasz kryterium o 100 złotych, a masz prawo do 400 złotych dodatku. Wtedy wypłacone zostanie ci 300 złotych. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Podwyższenie dodatku osłonowego - dla kogo?

Jeśli mieszkanie/dom jest ogrzewany: kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłoszone zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dostaniesz wyższy dodatek osłonowy. Wtedy wygląda to tak: 

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 
Opracowanie: