„Zmiany będą wszędzie, gdzie to możliwe” – tak mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” jeden z posłów PiS pytany o ewentualne zmiany personalne w urzędach centralnych, agencjach i inspekcjach. W sumie chodzi o 50 takich instytucji. Do obsadzenia jest m.in. wakat na stanowisku prezesa w ZUS.

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, zmiany zapewne rozłożą się na kilka miesięcy, ale w niektórych miejscach już ruszyły. Tak jest w bardzo ważnych z punktu widzenia PiS agencjach rolnych podległych Krzysztofowi Jurgielowi, szefowi resortu rolnictwa. Agencjami kierowali do tej pory urzędnicy wskazani przez PSL. W piątek odwołany został szef Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski z PSL-u, jego obowiązki przejął zastępca Waldemar Humięcki. Jednocześnie zapadła decyzja o wstrzymaniu wszystkich przetargów na sprzedaż czy dzierżawę gruntów rolnych.

Wkrótce zmiany czekają zapewne Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jaka wynika z informacji „DGP”, bardzo prawdopodobne są zmiany szefów istotnych instytucji regulacyjnych, jak Urząd Komunikacji Elektronicznej podlegający minister cyfryzacji Annie Streżyńskiej. Kieruje nim Magdalena Gaj, wiceminister infrastruktury, a potem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, wcześniej urzędniczka w UKE.

Politycy, z którymi rozmawiał „DGP”, nie wykluczają także zmiany na stanowisku szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziś kieruje nim Adam Jasser, były sekretarz Rady Gospodarczej przy premierze i wiceszef Komitetu Stałego rządu Donalda Tuska. Politycy zwycięskiej partii myślą też docelowo o zmianach w Urzędzie Regulacji Energetyki, ale tu musieliby zmieniać ustawę, gdyż według obecnego prawa prezes tej instytucji jest powoływany na pięcioletnią kadencję, a obecny Maciej Bando rozpoczął swoją w zeszłym roku.

PiS ma też do obsadzenia wakaty w innych ważnych urzędach. ZUS nie ma prezesa od lutego tego roku, konkurs na jego następcę się nie udał. Kluczowe będzie też powołanie nowego prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Więcej o zmianach kadrowych przeczytacie w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

(mpw)