Sąd w Kaliszu umorzył postępowanie ws. wójta gminy Żelazków, który był oskarżony o "niedopełnienie ciążących na nim obowiązków". Mężczyzna miał udzielić ślubu pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku w budynku urzędu gminy. Mężczyzna miał dziwnie zachowywać się w trakcie uroczystości. Według relacji świadków mylił czytane nazwiska i zapomniał o obrączkach. Wezwanym na miejsce policjantom odmówił zbadania stanu trzeźwości, został zabrany do szpitala na badanie krwi.

Biegły orzekł, że w chwili udzielania ślubu wójt był pod wpływem alkoholu w ilości nie mniejszej niż 2,4 promila.

Udzielony przez wójta ślub jest jednak ważny.

Sąd: Nie doszło do popełnienia przestępstwa

Prokurator Rejonowy w Kaliszu zarzucił oskarżonemu niedopełnienie ciążących na nim obowiązków i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego. Grozi za to do 3 lat więzienia. Wójt nie przyznał się do stawianego mu zarzutu.

Kaliski sąd uznał jednak, że nie doszło do popełnienia przestępstwa i umorzył postępowanie. Uzasadnienie decyzji ma być podane za tydzień.

Z takiego rozstrzygnięcia zadowolony jest pełnomocnik wójta, mec. Marian Wojnarowski. Sąd nie mógł wydać innego postanowienia. By można było oskarżyć o niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień muszą być spełnione przesłanki. Panu wójtowi nie można było zarzucić ani jednej ani drugiej rzeczy. Udzielając ślubu działał tak, jak powinien: był odpowiednio ubrany, wypowiedziane zostały stosowne formułki - wszystko odbyło się lege artis - powiedział.

Małżonkowie zaskarżą decyzję sądu?

Pełnomocnik poszkodowanych małżonków, mec. Aleksandra Mazek nie wykluczyła zaskarżenia decyzji sądu. Uważamy, że doszło do popełnienia przestępstwa, że wójt nie dopełnił obowiązków, naruszył przy tym interes publiczny i prywatny. Moi klienci nie zgadzają się z postanowieniem sądu, czekamy na uzasadnienie decyzji - powiedziała PAP mec. Mazek.

Mec. Wojnarowski spodziewa się też zaskarżenia postanowienia sądu przez prokuraturę. Jak podkreślił, w tym konkretnym przypadku odczucia obecnych małżonków, także gości ceremonii ślubnej nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sądu.

To, że się wójtowi zarzuca, że działał pod wpływem alkoholu jest w tym przypadku rzeczą wtórną, prokurator mógłby go ewentualnie oskarżyć o popełnienie wykroczenia - powiedział Wojnarowski. 

(mal)