Do dolnośląskiego centrum pediatrycznego ostatnio trafiło wiele dzieci, które zatruły się nasionami datury, czyli bielunia dziędzierzawy. To bardzo piękna, ale i bardzo niebezpieczna roślina.

Lista powikłań po zatruciu daturą jest długa. Trucizna poraża ośrodkowy układ nerwowy; poraża mięśnie. Jest to bardzo bolesne i powoduje silne skurcze, a także atak drgawek i szał o dramatycznym przebiegu - powiedziała reporterce RMF doktor Anna Sokół-Ossowic. Zjedzenie tych nasion może się skończyć nawet śmiercią.

Policjanci z sekcji narkotykowej Komendy Wojewódzkiej od kilu lat bezskutecznie zabiegają o wpisanie rośliny na tzw. "czarną listę" obok konopi indyjskich czy maku.