Prokurator Dariusz Korneluk jest kandydatem na prokuratora krajowego wyłonionym po wysłuchaniach przed zespołem wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart. Do konkursu zgłosiło się pięcioro kandydatów.

Prokurator Dariusz Korneluk otrzymał rekomendację w konkursie na prokuratora krajowego po wysłuchaniach przed zespołem Marii Ejchart. Został najlepiej oceniony z grona zgłoszonych do konkursu osób - dodała wiceminister.

Komisja stwierdziła, że Korneluk zna potrzeby różnych szczebli prokuratury, a rekomendacja wynika m.in. z tego, że prokurator ma największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury.

Ejchart podkreśliła, że kandydat przedstawił szeroką wizję, koncepcję prokuratury i "jedyny powiedział, jak istotna jest strategia prokuratury na czas konfliktu zbrojnego". Decyzja nie była wolna od emocji od dyskusji - przyznała wiceminister.

Bodnar odniósł się do zarzutów nielegalności konkursu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar odniósł się do zarzutów nielegalności konkursu. Stwierdził, że nie jest to działanie nielegalne - jest wręcz "nadmierne" w stosunku do tego, co wymaga ustawa. 

Zaznaczył również, że dopuszczenie do konkursu także prokuratorów, którzy nie byli prokuratorami krajowymi stanowiło niezamykanie drogi osobom, które chciały wziąć udział w konkursie.

Kim jest Dariusz Korneluk?

Prok. Korneluk pracuje w prokuraturze od ponad 30 lat, w tym ponad 13 na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli. Zajmował się m.in. sprawami dotyczącymi przestępczości narkotykowej. Podczas wysłuchania powiedział, że był jednym z pierwszych prokuratorów, który stosował dowód ze świadka koronnego, a także jako prokurator brał udział w znanej sprawie napadu i zabójstwa w Kredyt Banku w 2001 roku.

W kolejnych latach Korneluk pełnił m.in. funkcje prokuratora rejonowego Warszawa-Praga Północ, prokuratora okręgowego Warszawa-Praga, czy prokuratora apelacyjnego w Warszawie. Natomiast od marca 2016 roku do grudnia 2023 roku pracował jako prokurator pierwszoliniowy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście. W połowie lutego br. prokurator generalny Adam Bodnar powierzył Kornelukowi pełnienie funkcji zastępcy prokuratora krajowego.