Sporządzenie listy największych zagrożeń związanych z tak zwanym

Problemem Roku 2000 zalecił rząd. Wraz z propozycjami ich rozwiązania

lista ma być gotowa w przyszłym tygodniu.

Rada Ministrów zanalizowała dotychczasowe przygotowania do problemu

2000. Okazało się, że plany awaryjne powstają zbyt wolno, i w różnym

tempie w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

Akcję monitorowania stanu przygotować zainicjowało Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji.