"Procedowana w parlamencie ustawa o zawodzie farmaceuty nie zawiera zapisów o klauzuli sumienia farmaceutów" – przekazała w wydanym w środę stanowisku Naczelna Izba Aptekarska. Oznacza to, że wbrew informacjom, jakie można przeczytać w internecie, farmaceuci nie będą odmawiać sprzedaży np. prezerwatyw.

"W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami jakoby w procedowanej przez parlament RP ustawie o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące klauzuli sumienia farmaceutów, stanowczo dementujemy te nieprawdziwe informacje i sprzeciwiamy się dalszemu ich rozpowszechnianiu" - głosi stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Wskazano w nim, że prawo odmowy wydania z apteki określonych produktów leczniczych, ściśle reguluje art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, które jednoznacznie wskazuje na przesłanki, jakie mogą kierować farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym podczas podejmowania decyzji o odmowie.

Należą do nich m.in. sytuacje, w których wydanie produktu może skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta lub gdy istnieje podejrzenie o zastosowaniu danego preparatu leczniczego w celach pozamedycznych (np. odurzenie pseudoefedryną).

Nacelna Izba Atekarska wskazuje, że procedowany obecnie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty rozszerza prawo do odmowy wydania produktu o wyroby medyczne, jednak wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy mogą one zostać użyte w celach pozamedycznych.

"Na rynku dostępnych jest dziś wiele produktów o statusie wyrobów medycznych, które jeszcze do niedawna były zarejestrowane jako leki" - podnosi Izba.

Zaznacza, że omawiany projekt ustawy nie zawiera przepisów związanych z tzw. klauzulą sumienia, od wielu lat obowiązującą choćby w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

"Przypisywanie obecnie procedowanym przepisom podobnych rozwiązań jest manipulacją i próbą dyskredytacji projektu ustawy. Zwracamy się więc z prośbą o zaprzestanie publikowania nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji" - podkreślono w stanowisku.

W mediach społecznościowych pojawiły się w środę doniesienia, że na podstawie ustawy o zawodzie farmaceuty będzie można odmówić wydania w aptece np. prezerwatyw. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Pulsoksymetrów brakuje w aptekach i hurtowniach