Biegły nadal nie przekazał sądowi wyceny wartości nieruchomości, których zwrotu żądają od Ojcowskiego Parku Narodowego potomkowie ostatniej właścicielki tzw. klucza ojcowskiego, hrabiny Ludwiki Czartoryskiej - pisze "Dziennik Polski". Chcą zwrotu ponad 30 działek na terenie Parku.

Stoi na nich m.in. średniowieczny zamek oraz dawne wille uzdrowiskowe. Zdaniem spadkobierców nieruchomości te nie podlegały dekretowi PKWN z 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa.

Dziewięcioro spadkobierców m.in. z arystokratycznych rodów Czartoryskich, Zamoyskich oraz Potockich, zamieszkałych na co dzień w Szwajcarii, Włoszech, W.Brytanii, Kanadzie i Peru, skierowało w lutym do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew o wydanie nieruchomości - przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez dyrektora OPN i starostę krakowskiego.

Wartość przedmiotu sporu oszacowano w pozwie na 120 tys. zł. Właśnie wartość przedmiotu sporu wydała się sądowi zbyt mała, dlatego zdecydował się powołać biegłego, któremu polecił oszacowanie rzeczywistej wartości wymienionych w pozwie nieruchomości.