Od 1989 roku liczba dzieci mieszkających w Polsce spadła o ponad 4 miliony. To oznacza zmniejszenie populacji dzieci o prawie 40 proc. - wynika z danych zaprezentowanych przez UNICEF Polska. "Malejąca liczba dzieci, spadek ich udziału w populacji z 29,5 proc. w roku 1989 do 18,2 proc. w roku 2013 wskazuje na konieczność intensyfikacji działań mających na celu odwrócenie negatywnego trendu" - podkreśla Marek Krupiński dyrektor generalny UNICEF Polska. Przywołane dane obrazują jeszcze jeden problem. "W naszym kraju w ubóstwie żyje 700 tysięcy dzieci. Tylu mieszkańców ma na przykład miasto Łódź" - mówi w rozmowie z RMF FM Agnieszka Telusiewicz-Pacak z UNICEF-u.

Od 1989 roku liczba dzieci mieszkających w Polsce spadła o ponad 4 miliony. To oznacza zmniejszenie populacji dzieci o prawie 40 proc. - wynika z danych zaprezentowanych przez UNICEF Polska. "Malejąca liczba dzieci, spadek ich udziału w populacji z 29,5 proc. w roku 1989 do 18,2 proc. w roku 2013 wskazuje na konieczność intensyfikacji działań mających na celu odwrócenie negatywnego trendu" - podkreśla Marek Krupiński dyrektor generalny UNICEF Polska. Przywołane dane obrazują jeszcze jeden problem. "W naszym kraju w ubóstwie żyje 700 tysięcy dzieci. Tylu mieszkańców ma na przykład miasto Łódź" - mówi w rozmowie z RMF FM Agnieszka Telusiewicz-Pacak z UNICEF-u.
Zdj. ilustracyjne / Photoshot /PAP

Powód spadającej liczby dzieci mieszkających w Polsce to niska dzietność w społeczeństwie. Taka tendencja jest nie tylko w Polsce. Nasz kraj znajduje się na trzecim miejscu od końca w Europie pod względem liczby rodzących się dzieci. Niestety, te dzieci, które mieszkają w naszym kraju są dotknięte problemem ubóstwa.

Ubóstwo dzieci w Polsce


30 milionów dzieci w 35 krajach OECD żyje w ubóstwie, a ponad 13 milionów dzieci w Unii Europejskiej nie ma dostępu do podstawowych dóbr niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. "Słabsze wyniki w nauce, gorsza sytuacja zdrowotna i większe prawdopodobieństwo bezrobocia i uzależnienia od pomocy społecznej w przyszłości - to cena jaką płacą dzieci" - można przeczytać w raporcie przygotowanym przez UNICEF.

W raporcie sytuacja dzieci analizowana jest na podstawie dwóch wskaźników: poziomu deprywacji dzieci i wskaźnika ubóstwa względnego. Pierwszy z nich mówi o braku możliwości zaspokojenia pewnych potrzeb dzieci, drugi pokazuje ich sytuację dochodową.

Niestety, liczba dzieci żyjących w ubóstwie w Polsce nie zmniejsza się. Ubóstwo w naszym kraju cały czas najbardziej dotyka dzieci. Dorośli potrafią lepiej poradzić sobie, gdy stają w obliczu takiej sytuacji. Dziecko jest zdane tylko na swoich opiekunów - podkreśla Agnieszka Telusiewicz-Pacak.

Zobacz nowy serwis UNICEF-u poświęcony monitorowaniu sytuacji dzieci w Polsce

Deficyt miejsc w żłobkach

Kolejny wniosek z zaprezentowanego raportu dotyczy brakujących miejsc w żłobkach dla polskich dzieci. W całym kraju miejsc w żłobkach jest 60 tysięcy. Potrzeby są jednak dużo większe. Bo w tak zwanym "wieku żłobkowym", czyli przed trzecim rokiem życia jest półtora miliona dzieci. Oczywiście, nie wszyscy rodzice dzieci w wieku żłobkowym chcą posyłać swoje dzieci do żłobków. Mimo to dysproporcja jest porażająca - komentuje Ewa Falkowska z UNICEF Polska.

Z raportu UNICEF-u wynika także, że 58 tysięcy dzieci w Polsce jest pod opieką rodziców zastępczych.