30 kwietnia mija termin składania wniosków gwarantujących ciągłość wypłaty pieniędzy w ramach programu "Rodzina 500 plus". Rodzice, którzy złożą wniosek po terminie, dostaną świadczenie z opóźnieniem.

Od 2021 r. prawo do świadczenia 500 plus ustalane jest na nowy okres świadczeniowy - od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Resort rodziny informował niedawno, że rodzice złożyli już ponad 3,1 mln wniosków, z czego niemal 90 proc. przez bankowość elektroniczną.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Najszybszym i najpewniejszym sposobem zachowania ciągłości wypłaty świadczeń jest zrobienie tego w formie elektronicznej.

Złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

500 plus ma już 5 lat

1 kwietnia minęło 5 lat od uruchomienia programu Rodzina 500 plus. Od początku jego obowiązywania do końca marca tego roku do polskich rodzin trafiło łącznie 144,4 mld zł. Aktualnie uprawnionych do świadczeń z programu jest 6,6 mln dzieci.