Podczas rekrutacji na studia dyskryminowani są ci, którzy nie zdawali na maturze matematyki - alarmuje "Rzeczpospolita". Według gazety ucierpieć mogą też tegoroczni maturzyści, bo egzamin był trudniejszy niż rok temu.

Unieważniona matura z matematyki. „Liczna niesamodzielność”

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi unieważniła 26 z 32 matur z matematyki, pisanych przez abiturientów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W całym województwie matury z matematyki unieważniono w 70 przypadkach. czytaj więcej

Na niektórych uniwersytetach, aby móc od października studiować prawo, filologię polską, angielską, filozofię czy politologię trzeba mieć dobry wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. A w tym roku abiturienci nie popisali się umiejętnościami i tracą punkty w porównaniu z maturzystami z lat ubiegłych. Na dodatek jest wielu takich, sprzed roku 2010, którzy matematyki nie zdawali wogóle. Efekt? - nie dostaną się na wiele kierunków studiów.

Nie we wszystkich uczelniach obowiązują te same zasady selekcji kandydatów na studia, ale generalnie rzecz biorąc dużym, renomowanym szkołom wyższym zależy na znalezieniu dobrych studentów - czytamy w gazecie. Matematyka stała się więc swego rodzaju sitem rekrutacyjnym. 

(mal)