Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie otworzył Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego - Colorectal Cancer Unit.

Przez wiele miesięcy zespół specjalistów przygotowywał się do opieki kompleksowej w ramach Unitu i cieszymy się, że teraz nasz pacjent będzie mógł skorzystać w jednym miejscu ze wszystkich elementów diagnostyki i leczenia chorych na raka jelita grubego w pakiecie świadczeń finansowanych z NFZ - zaznacza prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś - Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Do Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie może się zgłosić każda osoba, która ma podejrzenie zmiany nowotworowej raka jelita grubego.

W Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego specjaliści NIO-PIB Oddziału w Krakowie wybiorą indywidualny dla każdego pacjenta sposób leczenia.

Nowy projekt przyspieszy leczenie, a czas w przypadku choroby nowotworowej jest najważniejszy. Generalnie w ciągu 8-9 tygodniu od rozpoznania chory powinien rozpocząć leczenie - mówi Stanisław Kłęk z Narodowego Instytutu Onkologii. W Instytucie Onkologii jesteśmy w stanie jeszcze bardziej to przyspieszyć. Dlatego że posiadamy zespół interdyscyplinarny i zdolności terapeutyczne w jednym miejscu. U nas pacjent jest zaopatrzony w całości w jednym budynku i zdiagnozowany bo mamy wszystkie możliwości i tomografie i rezonans. Potem pacjent płynnie jest przekazywany do poszczególnych specjalistów. Potem my nadzorujemy swoich pacjentów przez okres pięciu lat i właściwie pacjent przychodzi tylu tutaj na kontrole To pozwala na pełne objecie kontrolą pacjenta a to przyspiesza leczenie"

Rak jelita grubego to jeden z najczęstszych nowotworów w Polsce, jest w pierwszej trójce wykrywanych nowotworów. W samej Małopolsce rocznie rozpoznaje się ponad 1200 takich przypadków rocznie.

Wśród metod diagnostycznych i leczniczych przygotowano dla pacjentów:

            diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych jelita grubego w tym: kolonoskopię, tomografię komputerową (TK), rezonans magnetyczny (MR), pozytronową tomografię emisyjną (PET) oraz badanie patomorfologiczne wycinków diagnostycznych i materiału pooperacyjnego

            leczenie chirurgiczne w tym laparoskopowe

            teleradioterapię

            protonoterapię

            brachyterapię

            chemioradioterapię

            opiekę psychologiczną

Mimo pandemii diagnozujemy chorych i operujemy pacjentów z rakiem jelita grubego. Jeżeli tylko stan ogólny pacjenta na to pozwala, w leczeniu chirurgicznym wybieramy metodę laparoskopową czyli mniej inwazyjną. Na pewno w raku jelita grubego liczy się czas - im szybciej uda nam się wykryć i przy pomocy różnych nowoczesnych form leczenia usunąć zmianę nowotworową - tym lepiej. Nie dajemy wówczas nowotworowi szansy na to, by się rozrastał. Cały nasz zespół zebrany w formie konsylium pracuje nad tym, żeby konkretnemu pacjentowi wybrać najodpowiedniejszą terapię. Pandemia wpłynęła na to wszystko głownie dlatego że pacjenci bali się diagnozować i bali się przyjść do lekarza, a cześć miejsc była zamkniętych. Z tego powodu trafiają do nas pacjenci z późno wykrytymi zmianami nowotworowymi - mówi Stanisław Kłęk.

W skład Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin w tym: chirurgii onkologicznej, radiologii i diagnostyki obrazowej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, patomorfologii a także zespół pielęgniarek onkologicznych i zespół psychologów.