Coraz więcej osób z różnych krajów świata chce zostać Polakami - pisze "Rzeczpospolita". Od kiedy wstąpiliśmy do Unii, polski paszport stał się wyjątkowo atrakcyjny. O nadanie lub poświadczenie polskiego obywatelstwa najczęściej ubiegają się emigranci żyjący w Izraelu i państwach byłego Związku Radzieckiego.

Kilkanaście tysięcy Żydów z Izraela domaga się potwierdzenia polskiego obywatelstwa. Są byłymi obywatelami II RP lub ich potomkami – pisze gazeta. Nikt nie ukrywa, że w młodych Izraelczykach - którzy nie mówią słowa po polsku - wcale nie obudziła się nostalgia za krajem przodków. Zależy im po prostu na uzyskaniu wyjątkowo atrakcyjnego paszportu Unii Europejskiej. I nie tylko im.

Wnioski o poświadczenie polskiego obywatelstwa składają także mieszkańcy państw byłego ZSRR, m.in. Ukraińcy oraz osoby żyjące w Ameryce Północnej (emigracja z lat 80.), Niemczech (lata 70., 80.) i w Ameryce Łacińskiej (lata 20.).

Wzrost zainteresowania polskim paszportem odzwierciedla liczba osób, którym obywatelstwo nadaje prezydent. W 2002 r. było ich 988, w 2005 - 2696.