Szef CBA rekomendował zakończenie działalności wszystkich komisji zajmujących się zwrotem majątków kościelnych - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Według gazety, pod koniec lutego wysłał do prezydenta, premiera i marszałków Sejmu i Senatu analizę, alarmującą, że działalność komisji godzi w interes kraju.

Co prawda rządowo-kościelna Komisja Majątkowa Kościoła katolickiego z inicjatywy rządu przestała istnieć 1 marca, ale wciąż funkcjonują komisje: ds. Kościoła ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego, gmin wyznaniowych żydowskich oraz międzykościelna (ds. adwentystów, baptystów, zielonoświątkowców, metodystów, ewangelików reformowanych i Muzułmańskiego Związku Religijnego).

Przepisy dotyczące sposobu działania tych komisji mogą budzić niepokój, tak jak w przypadku Komisji Majątkowej powiedział "Rzeczpospolitej" szef CBA Paweł Wojtunik. Jak wiadomo od orzeczeń tej komisji, która nierzadko przyznawała milionowe rekompensaty, nie można się było odwoływać.

Gazeta podaje m.in., że sama tylko Komisja Regulacyjna ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich rozpatrzyła ok. 1800 spośród 5504 zgłoszonych spraw. Wypłacono prawie 27 mln zł z tytułu ugód oraz ponad 30 mln zł z tytułu odszkodowań.

Premier raport CBA przekazał szefowi MSWiA Jerzemu Millerowi.