Tegoroczne hasło Spotkania Młodych LEDNICA 2000, to „Cały Twój”. Organizatorzy jednak dodają, że zostaje ono zmodyfikowane o #Lednicawdomu. „6 czerwca 2020 pragniemy być razem. Jednak w tym roku – z uwagi na sytuację i w poczuciu odpowiedzialności – przenosimy Spotkanie z Pól Lednickich do… Waszych domów” – piszą organizatorzy.

Tegoroczne XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 odbędzie się, jak planowano - 6 czerwca. Będzie jednak ono wyjątkowe. "Chcemy się połączyć z Wami przez Internet i wszystkie możliwe środki przekazu. Do tegorocznego hasła "Cały Twój" dodajemy #Lednicawdomu. Zaproście nas więc do siebie (macie wprawę!☺), a my zaprosimy Was na Pola Lednickie" - piszą organizatorzy spotkania.

Organizatorzy zachęcają do łączenia się duchowo i cieszą się na nowy wymiar spotkania - tym razem jednocześnie odbędzie się spotkanie: Młodych, Seniorów i Motocyklistów. "To dopiero będzie nowy wymiar. To będzie petarda! Lednica to entuzjazm wiary, a więc niech on trwa! Chcemy razem z Wami celebrować to, co w Spotkaniach Lednickich najpiękniejsze - wybór Chrystusa, radość i uśmiech, śpiew, taniec, wspólną modlitwę i adorację. Zrobimy, co w naszej mocy, abyśmy mogli tego razem doświadczyć jak najpełniej".

"Z powodu epidemii koronawirusa zostaliśmy nagle odłączeni od tego, co było dla nas powszednie i oczywiste: spotkań z przyjaciółmi, uścisków, podania rąk oraz wspólnej eucharystii. Dlatego napisaliśmy utwór "I dobrze mi jest!" - piosenkę o nadziei i o tym, że Bóg jest blisko nas, niezależnie od tego, co dzieje się wokół. A jeśli On jest przy nas, wszystko będzie dobrze! Utwór dedykujemy szczególnie kapłanom, którzy w tym czasie co dnia modlą się za nas w pustych kościołach".