Sąd Okręgowy w Gdańsku dopuścił się uchybień w postępowaniu dotyczącym ewentualnej izolacji Henryka Z., skazanego za brutalny gwałt i zabójstwo 5-miesięcznej dziewczynki - wynika z kontroli, jaką przeprowadził miejscowy sąd apelacyjny.

O wynikach lustracji przeprowadzonej na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował sędzia Mirosław Ożóg z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Jak zaznaczył, uchybienia polegały m.in. na tym, że sąd okręgowy nie wyznaczył biegłemu seksuologowi terminu, do którego powinien on sporządzić opinię w sprawie Henryka Z., nie reagował też na fakt, że seksuolog przygotowywał tylko własną opinię - bez koniecznego w takich sprawach współdziałania z biegłymi z zakresu psychiatrii i psychologii. Ponadto sąd okręgowy zbyt późno - zdaniem SA - ponaglił biegłego seksuologa w kwestii zwrotu posiadanych przez niego akt tej sprawy.

Ożóg podkreślił, że na opóźnienie w wydaniu opinii miały też wpływ kłopoty ze znalezieniem odpowiednich biegłych, co wynikało m.in. z urlopów, z jakich korzystali specjaliści, i generalnie zbyt małej liczby biegłych.

17 stycznia Henryk Z., skazany za brutalny gwałt i zabójstwo 5-miesięcznej dziewczynki, po odbyciu 25 lat kary opuścił Zakład Karny w Sztumie. Mężczyzna wyszedł na wolność, choć pół roku przed terminem jego zwolnienia dyrektor sztumskiego więzienia złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku wniosek o ewentualne uznanie mężczyzny za osobę stwarzającą zagrożenie dla innych i umieszczenie go w ośrodku z zaburzeniami dysocjacyjnymi w Gostyninie.

SO nie zdążył rozpoznać tego wniosku w terminie, co rzecznik tego sądu Tomasz Adamski tłumaczył opóźnieniem w wydaniu opinii przez biegłego seksuologa. Jak wyjaśniał Adamski, sędzia zajmujący się sprawą Henryka Z. kilkukrotnie ponaglał biegłego, chcąc uzyskać od niego opinię. W końcu opinia wpłynęła, ale już po zwolnieniu Henryka Z. z więzienia.

We wtorek Z. stawił się w Gdańsku na badania, które przeprowadzili psychiatrzy i psycholog. Po ich wykonaniu biegli zdecydowali jednak, że mężczyzna powinien zostać poddany dłuższej obserwacji psychiatrycznej. Ma się ona odbyć w ośrodku w Gostyninie.

Termin posiedzenia w sprawie ewentualnej izolacji Henryka Z. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyznaczył na 16 marca.

(edbie)