Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowej i wschodniej Polski.

Alertem objęte są województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz kilka południowych powiatów woj. świętokrzyskiego.

Burzom będą towarzyszyć ulewy oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prognozowana suma opadów burzowych na wskazanym obszarze to 20 mm.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.