Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i odpowiadające za misje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych mają od dziś nowych dowódców. Nominacje w Belwederze wręczył pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski.

Nowym Dowódcą Wojsk Lądowych został gen. Zbigniew Głowienka, a Dowódcą Sił Powietrznych gen. Lech Majewski. Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych pokieruje gen. Edward Gruszka.

Marszałek zapowiadał początkowo, że dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych zostaną powołani po wyborach prezydenckich; planował jedynie mianowanie dowódcy operacyjnego.

Wczoraj Komorowski ocenił, że powołanie nowego dowódcy Sił Powietrznych jest konieczne, dlatego że jest to ten rodzaj sił zbrojnych, gdzie jest największe rozchwianie. Nowy dowódca Wojsk Lądowych jest natomiast potrzebny, ponieważ - jak powiedział - siły te są w tej chwili najbardziej zaangażowane, także w akcje pomocy w ramach obrony przed powodzią.