48 procent Polaków ma w swoim domu jakieś zwierzę. Spośród nich aż 83 procent ma psy, a 44 procent - koty - wynika z opublikowanego właśnie raportu TNS Polska "Zwierzęta w polskich domach".

Dużo mniejszą popularnością cieszą się inne gatunki zwierząt. Ptaki posiada 4 procent właścicieli zwierząt domowych, gryzonie - jak myszy, szczury czy chomiki - 3 procent, a gady - tylko 1 procent.

Jak wynika z raportu, zwierzęta domowe można spotkać przede wszystkim na wsi. Psa posiada aż 92 procent mieszkańców wsi. W przypadku mieszkańców miast, liczących 100-500 tys. mieszkańców, to już tylko 60 procent. Ponad połowa mieszkających na wsi - 52 procent - zadeklarowała również, że ma w domu kota. Z kolei wśród zamieszkałych w miastach, liczących 20-100 tys. mieszkańców, kota ma tylko 28 procent.

Z badania wynika, że zwierzę jest częściej towarzyszem najmłodszych, a osoby, które nie pracują, częściej mają w domu zwierzę niż osoby pracujące.

TNS Polska zapytał również Polaków o stwierdzenia, które mogą wskazywać ich stosunek do zwierząt. Zdecydowana większość zgadza się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Taką odpowiedź wskazało 87 procent ankietowanych, a tylko 10 procent było przeciwnego zdania. 91 procent ankietowanych stwierdziło, że opieka nad zwierzęciem jest dużą odpowiedzialnością (8 procent miało przeciwne zdanie). 80 procent oceniło zaś, że dzieci powinny wychowywać się pośród zwierząt (przeciwną opinię miało 13 procent).

Pies jako przyjaciel człowieka cieszy się większym uznaniem na wsi (90 proc., w stosunku do 79 proc. mieszkańców miast powyżej 100 tys. mieszkańców). Z odpowiedzialności, jaka ciąży na posiadaczu pupila, częściej zdają sobie sprawę osoby, które zamieszkują miasta 20-100 tysięcy mieszkańców (97 proc., w stosunku do 91 proc. ogółu) - informuje również TNS Polska.

Badanie "Zwierzęta w polskich domach" przeprowadzono między 3 a 8 października 2014 roku na grupie tysiąca Polaków powyżej 15. roku życia.


(edbie)