Zadaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest służenie Polsce, Polakom oraz wspieranie społeczności lokalnej - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Siemiatyczach (Podlaskie), gdzie odbyła się przysięga ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przysięgę złożyło ok. 50 ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Władysława Liniarskiego ps. Mścisław. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił im, że przysięga to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza, "to wielkie zobowiązanie".

Wasze zadanie, podstawowe zadanie - to stanie na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków - powiedział Błaszczak. Dodał, że ze względu na charakter rodzaju sił zbrojnych, w którym służą żołnierze, ich zadaniem jest także wspieranie społeczności lokalnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Podziękował ochotnikom za przystąpienie do służby w WOT i ich rodzinom za wychowanie "w duchu miłości ojczyzny".

Minister zwrócił uwagę na patrona podlaskiej brygady, gen. Władysława Liniarskiego, który - jak mówił - "był wybitnym dowódcą Armii Krajowej".

Odwołujecie się w swojej służbie do tego wielkiego wydarzenia, do tej szlachetnej postawy, do Armii Krajowej, która stała na straży bezpieczeństwa Polaków w sytuacji okupacji najpierw niemieckiej, później sowieckiej. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, że odwołujecie się do tych szlachetnych polskich postaw - powiedział.

Ochotnicy, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z wojskiem, odbyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Kończy je wojskowa przysięga. Ta w Siemiatyczach była - jak informuje rzecznik podlaskiej BOT por. Łukasz Wilczewski - pierwszą przysięgą, która odbyła się w rejonie odpowiedzialności 14 batalionu lekkiej piechoty, obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

(j.)