Komendant główny policji zdecydował o zmianach na stanowiskach w czterech komendach. Stanowisko komendanta w Rzeszowie obejmie inspektor Józef Gdański, w Katowicach – nadinspektor Dariusz Biel, we Wrocławiu – inspektor Zbigniew Maciejewski. Na razie nie będzie obsadzone stanowisko w Lublinie.

Jak zapewnił rzecznik KGP Mariusz Sokołowski, zmiany mają wyłącznie charakter merytoryczny. Podkreślił, że służba na stanowisku komendanta wojewódzkiego jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w policji i wymaga posiadania wysokich umiejętności kierowniczych

Podkarpacką komendą kierował dotychczas podinspektor Jarosław Szymczyk. Zanim trafił do Rzeszowa, pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach.

Śląskimi policjantami do dziś dowodził z kolei młodszy inspektor Zbigniew Stawarz. Wcześniej pracował w Centralnym Biurze Śledczym w Łodzi oraz był zastępcą komendanta wojewódzkiego w Krakowie.

Komendant główny odwołał także szefa dolnośląskiej policji inspektora Jarosława Solińskiego. Do Wrocławia Soliński trafił rok temu; zajął miejsce Andrzeja Matejuka, który szefował policji na Dolnym Śląsku przez 7 lat.