W Kancelarii Premiera odbywa się spotkanie, którego celem jest ponowne zjednoczenie, skłóconych od czasów wyborów prezydenckich, partii prawicowych.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu przeciwnicy Mariana Krzaklewskiego utworzyli Federację AWS. Jednak do tej pory przystąpiły do niej tylko dwa ugrupowania - SKL i PPChD. Działacze tych organizacji mają jednak nadzieję, że wieczorne rozmowy nakłonią do poszerzenia Federacji o - Ruch Społeczny AWS i ZChN. Prezes SKL Jan Maria Rokita mówi o dzisiejszym spotkaniu "teraz albo nigdy”. ”Rozszerzenie federacji nastąpi dzisiaj lub jutro, albo nie nastąpi w ogóle” - powiedział Rokita. Według niego szansa na porozumienie z ZChN i Ruchem Społecznym wciąż istnieje. Szef Federacji Maciej Płażyński, który przed kilkoma dniami zrezygnował z członkostwa w Ruchu Społecznym, nie chce już niczego obiecywać, jeśli chodzi o zjednoczenie. Jego zdaniem zbyt dużo padało już deklaracji i zbyt wiele terminów przesunięto. Na władze RS Federacja już raczej nie liczy, pozostaje więc ZChN. Prezes ZChN Stanisław Zając zapowiada, że jeśli mowa będzie o federacji w szerokim zakresie to jego partia na pewno do niej przystąpi przystąpimy. Czyli jak wszyscy to wszyscy, jak nie wszyscy, to bez nas.

Foto RMF FM

00:00