Specjalny zespół Kancelarii Sejmu zbada przyczyny awarii systemu do głosowania. Komisja ma też dopilnować naprawy, a także potwierdzić sprawność i bezbłędne działanie systemu.

Z powodu piątkowej awarii trzeba było zmienić porządek obrad Sejmu. Zamiast bloku głosowań w pierwszej kolejności odbyła się debata nad projektem ustawy medialnej. Ostatecznie odbyło się tylko 5 z ponad 50 zaplanowanych głosowań. Głosy liczone były ręcznie przez sekretarzy obrad.

Elektroniczne urządzenie do głosowania zainstalowano w 2001 r. na początku IV kadencji Sejmu. Dotychczas wystąpiła jedna dwudziestominutowa awaria w styczniu 2002 r. Wówczas popsuł się jeden z koncentratorów zasilających system na sali posiedzeń.