Tramwajem po Krakowie, autobusem po Tarnowie, pociągiem po całym województwie. Już w pierwszym kwartale 2015 roku dostępna powinna być Małopolska Karta Aglomeracyjna - informuje "Dziennik Polski".

Małopolska Karta Aglomeracyjna ma ułatwić życie mieszkańcom regionu. Władze Krakowa, Tarnowa i województwa małopolskiego jako pierwsze podpiszą porozumienie o wspólnej karcie na pociągi i komunikację miejską. Docelowo w system będzie się mogła włączyć każda gmina. Władze województwa chcą również, by MKA uprawniała także do podróżowania busami.

W pierwszej kolejności MKA byłaby dostępna jako bilet okresowy, np. miesięczny, ale rozważana będzie też opcja biletów jednorazowych, które miałyby służyć głównie tym, którzy sporadycznie przemieszczają się między Krakowem a Tarnowem.

Władze wojewódzkie chcą, by MKA służyła nie tylko jak bilet komunikacyjny. Odwiedzający Małopolskę będą mogli posługiwać się nią również przy wstępie do muzeów i przy zwiedzaniu atrakcji turystycznych.

(edbie)