W Polsce przebywa delegacja Komitetu Przeglądu Obronnego NATO.

Przedmiotem rozmów prowadzonych z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego będą sprawy bezpieczeństwa Polski, modernizacji naszych sił zbrojnych oraz infrastruktury obronnej. Delegacja zwizytuje dowództwo marynarki wojennej w Gdyni oraz Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie.

ak 11:35