ArcelorMittal Poland ogłosił, że planuje tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Jak zapowiedział prezes spółki Geert Verbeeck, zamknięcie nastąpi we wrześniu i potrwa „miesiące lub kwartały”.

Koncern zapewnia, że spółka nie zamierza zwalniać około 1,2 tys. pracowników zatrudnionych w  części surowcowej - zostaną oni przesunięci do części przetwórczej - czyli walcowni, innych zakładów ArcelorMittal Poland lub do prac, które obecnie wykonują firmy zewnętrzne. 

Szacujemy, że tymczasowe zatrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni dotknie około 1200 osób, ale nie przewidujemy zwolnień, bo dla nas jest to tymczasowe wstrzymanie pracy. Planujemy - jak tylko warunki rynkowe się poprawią - wznowić produkcję. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by oddelegować ich do innych prac. Po pierwsze będą pracować dwie walcownie. Po drugie będziemy rezygnować, tam gdzie to możliwe, z usług firm zewnętrznych. Zadania wykonywane przez firmy zewnętrzne, będą wykonywali nasi pracownicy - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Zielińskim rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland Sylwia Winiarek. 

I dodaje: Jeżeli się tak zdarzy, że nie będziemy w stanie zapewnić pracownikom nowego zajęcia, to będziemy im wypłacać tzw. wynagrodzenie postojowe. Będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Wysokość będzie zależeć od czasu, nigdy nie będzie to mniej niż 60 procent. 

Jakie powody decyzji o wstrzymaniu pracy?

Produkcja stali w Krakowie nie opłaca się z kilku powodów. Po pierwsze, wzrost gospodarki na świecie spowalnia, a szczególnie dotyczy to Europy. Globalny koncern - jakim jest ArcelorMittal - spodziewa się osłabienia popytu na swoją stal w Europie, szczególnie - i to druga przyczyna - że do Unii Europejskiej płynie coraz więcej stali z innych krajów, w szczególności ze wschodu. 

Decyzja wynika z czynników dotyczących globalnego i europejskiego rynku stali. Przede wszystkim z nadpodaży i nadwyżki mocy produkcyjnych i z importu, który rośnie, szczególnie z krajów WNP. To trzykrotny wzrost produktów gorącowalcowanych, czyli dokładnie tych, które produkuje się w Krakowie - mówi Sylwia Winiarek.

Tamtejsi producenci, nie muszą płacić za prawa do emisji CO2. Tego wymaga natomiast unijna polityka klimatyczna, a w ostatnich miesiącach ceny praw do emisji wzrosły ponad trzykrotnie. Ten wzrost szczególnie uderza w produkcję hutniczą w Polsce, bo łączy się ona z wielkim zużyciem energii elektrycznej, a ta wytwarzana się w Polsce z węgla. 

Mamy do czynienia z bardzo wysokimi cenami energii w Polsce, to jest 50 proc. więcej średnio niż w Niemczech, a poza tym my w Polsce wciąż nie mamy rekompensat pośrednich kosztów CO2, czyli tych ukrytych w cenach energii. Nad tym polski rząd pracuje, ale rozwiązań w tym zakresie wciąż nie ma - mówi rzecznik prasowy ArcelorMittal dodając: Oczekujemy stworzenia porównywalnych warunki konkurowania. Producenci spoza UE nie ponoszą kosztów związanych z zakupami uprawnień do emisji CO2. Naszym postulatem jest wprowadzenie np. opłaty wyrównawczej dla producentów spoza UE, żeby koszty były porównywalne. 

Gdyby ceny energii były porównywalne do cen energii w krajach z nami sąsiadujących, to pozycja kosztowa krakowskiej huty byłaby znacząco lepsza niż obecnie. Jest potrzeba działań dwutorowych. Na poziomie polskim, w kontekście rekompensat i na poziomie UE, która powinna wzmocnić środki ochrony swojego rynku przed napływem tańszego importu. 

Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Od 2004 r., kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.

W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.