Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński. Szefa sądu konstytucyjnego zapytamy m. in. o złożony w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który w znaczący sposób wpływa na ich funkcjonowanie.

Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński. Szefa sądu konstytucyjnego zapytamy m. in. o złożony w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który w znaczący sposób wpływa na ich funkcjonowanie.
Andrzej Rzepliński / Marcin Obara /PAP

Projekt zakłada między innymi jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału, barierę wieku 70 lat oraz utrzymuje dotychczasowe uposażenia sędziów. Projekt precyzuje, że sędzia Trybunału (także w stanie spoczynku) odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie, mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.